Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Radnice zjišťuje, jak děti skutečně tráví volný čas

Získat věrohodné informace k tomu, jak tráví děti ze základních škol skutečně svůj volný čas má za cíl průzkum, který spustila radnice Prahy 10 na svých základních školách.

 

Získat věrohodné informace k tomu, jak tráví děti ze základních škol skutečně svůj volný čas má za cíl průzkum, který spustila radnice Prahy 10 na svých základních školách. „Šetření probíhá na druhém stupni základních škol, vždy v jedné, náhodně vybrané, třídě v ročníku. Dotazník je naprosto anonymní a k vyplněným dotazníkům mají přístup jen pověření zaměstnanci radnice, kteří jsou vázáni mlčenlivostí,“ uvedl místostarosta Emil Dejmek.

 

Dotazník se kromě volnočasových aktivit i hodnotové zaměření mládeže, jejich informovanost, popř. i zkušenosti se závislostmi, mapuje způsoby jejich chování v problematických situacích, nastiňuje jejich rodinné zázemí a v neposlední řadě jim dává prostor k vyjádření jejich představ o úpravách prostor a aktivit ve škole i v místě jejich bydliště, popř. všeobecně na naší městské části.

 

Získaná data poslouží jako cenný zdroj školním metodikům prevence při tvorbě preventivního programu před nežádoucími jevy u této cílové skupiny pro každou jednotlivou školu. „Úřad městské části využije získané výstupy v rámci své politiky prevence kriminality, pro proces komunitního plánování sociálních služeb i jako podněty pro úpravu aktivit a prostor určených pro volnočasové vyžití mládeže,“ uvedl místostarosta.

 

Vyhodnocení dotazníků provede Katedra sociální práce FF UK, kterou Praha 10 požádala o spolupráci.. Podle vyjádření katedry se jedná o projekt výjimečný nejen svým rozsahem (počtem zapojených škol, počtem do šetření zahrnutých tříd, rozsahem dotazníku), ale i tím, že šetření iniciovala samotná radnice. Výstupy šetření budou známy začátkem příštího roku.

 

| mail