Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Radnice spustila vodní prvky

Na začátku května byly v plochách veřejné zeleně, o kterou pečuje radnice Prahy 10, spuštěny všechny vodní prvky, tzn. fontány a pítka. Výjimkou je v současné době fontána na Kubánském náměstí, která v těchto dnech prochází renovací. Právě na Kubánském náměstí bylo v letošním roce zprovozněno pítko. Úpravou prošlo také pítko v malém parčíku mezi ulicemi V Olšinách a Na Hroudě. To bylo vynuceno opakovaným poškozováním a zásahy, které měly negativní vliv na jeho funkčnost. Právě vandalství je největším problémem při péči o tyto doplňkové prvky městského prostředí. .........

 

24 května, 2010 - Životní prostředí
Na začátku května byly v plochách veřejné zeleně, o kterou pečuje radnice Prahy 10, spuštěny všechny vodní prvky, tzn. fontány a pítka. Výjimkou je v současné době fontána na Kubánském náměstí, která v těchto dnech prochází renovací. Právě na Kubánském náměstí bylo v letošním roce zprovozněno pítko. Úpravou prošlo také pítko v malém parčíku mezi ulicemi V Olšinách a Na Hroudě. To bylo vynuceno opakovaným poškozováním a zásahy, které měly negativní vliv na jeho funkčnost. Právě vandalství je největším problémem při péči o tyto doplňkové prvky městského prostředí.
Významný vodní prvek by v letošním roce měl být zřízen i v parkové ploše mezi ulicemi Chrpová a Malinová, kde bude v nejbližší době zahájena dopředu avizována revitalizace celého prostranství. Připravováno je rovněž zřízení pítka na dětském hřišti Sobotecká a spuštění fontány na prostranství zeleně mezi ul. Vinohradská a Názovská.
Všechna pítka a fontány procházejí každý týden pravidelnou kontrolou a souběžně s tím se provádí nutná údržba, např. čištění přepadových otvorů nebo regulace trysek. Náklady na provoz vodních prvků představují ročně částku cca 100 tis. Kč, která zahrnuje jejich spuštění nebo naopak zazimování, následnou správu a spotřebu vody. Bohužel část nákladů zahrnují opravy poškozených nebo zcizených součástí.
Při vyjmenování vodních prvků nelze opomenout ještě atraktivní vodní svět, který funguje ve volnočasovém areálu Gutovka a kloubí v sobě dětské hřiště s prky pro hru s vodou. Díky tryskám, žlabům, pumpám nebo např. archimedovému šroubu si děti zároveň osvojí základní vědomosti z fyziky.
 
Základní informace o fontánách ve správě Prahy 10:
 
Fontána na Kubánském náměstí
Jedná se o kruhový bazén obložený mozaikou a kamennými segmenty v odstupňovaných výškách. Uprostřed bazénu je chrlič zabudovaný v kruhovém podstavci, o který se tříští dopadající voda. Fontána v této podobě funguje přibližně deset let. Samotné těleso fontány vzniklo na náměstí již v sedmdesátých letech minulého století.
Fontána v parku proti poliklinice v ul. Jabloňová
Tato fontána je opět bazén, ale ve čtvercovém tvaru. Zevnitř je obložený modrými dlaždičkami a po obvodu travertinovými bloky v béžovém nádechu. Výtrysk vody je centrálně řešen z kruhového podstavce uprostřed bazénu a dále z jednotlivých trysek umístěných v každém rohu bazénu. 
Fontána v parku Malinová
Fontána je ve tvaru kruhové nádrže s uloženými přírodními kameny, z nichž je v prostřední části vyvedena tryska. Nádrž fontány je vyzvednuta nad úroveň parku ve formě malého kopce obloženého mozaikou.
 
Souhrn pítek:
Dětské hřiště v ulici Přípotoční.
Velký park mezi ulicemi Gutova a V Olšinách, v jižní části parku.
Parčík mezi ul. V Olšinách a Na Hroudě.
Vnitroblok s dětským hřištěm mezi ul. Tolstého a Na Míčánkách
Park Vinice – ve spodní části parku.
Heroldovy sady – vedle dětského hřiště.
Park proti poliklinice v ul. Jabloňová.
Kubánské náměstí – na prostranství u fontány.
Připravované vodní prvky:
Pítko na dětském hřišti Sobotecká
Fontána v parkově upravené ploše mezi ul. Vinohradská a Názovská.
Bazén s fontánami a pítka na prostranství revitalizovaného parku Chrpová

Souhrn informací o vodních prvcích, včetně fotodokumentace a zobrazení v mapě je připravován k zobrazení na webu městské části.
| mail