Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Radnice přispívá k recyklaci elektroodpadu

Ve spolupráci se společností Asekol byla na začátku října ve vestibulu budovy A městského úřadu umístěna sběrná nádoba na drobný domácí elektroodpad.

 

Radnice přispívá k recyklaci elektroodpadu

 

Ve spolupráci se společností Asekol byla na začátku října ve vestibulu budovy A městského úřadu umístěna sběrná nádoba na drobný domácí elektroodpad. Tzv. E-box slouží občanům k odkládání malých elektrozařízení typů vysloužilých mobilních telefonů, discmanů, walkmanů, kalkulaček, MP3 či DVD přehrávačů, drobného počítačového vybavení (myši, klávesnice apod.), fénů, rádií, kamer, fotoaparátů apod. Veškerá sebraná zařízení jsou předávána k recyklaci.

 

Nádoba není určena pro odkládání rozměrných elektrozařízení, stejně tak se do nádoby nevkládají žárovky, zářivky, či baterie (pro ty je určena samostatná nádoba vedle). Pravidelné vyprazdňování nádoby zajišťuje společnost Asekol, která je pověřenou organizací zajišťující celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. jejich sběr, dopravu a recyklaci včetně financování celého systému.

 

„Tříděním domácího odpadu šetříme přírodní zdroje a zabraňujeme jeho dalšímu zbytečnému hromadění na skládkách“, zdůraznil radní pro životní prostředí Roman Rogner. „Vedle baterií a hliníku je sběr drobných elektrozařízení v budově úřadu dalším příspěvkem radnice ke zvýšení ekologického povědomí mezi občany“.

 

„Oddělený sběr vysloužilých elektrospotřebičů představuje ohleduplný přístup k životnímu prostředí a radnice doufá, že bude další užitečnou službou pro občany a pro jejich okolí,“ dodal radní.

| mail