Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Pravidelná zimní odstávka veřejné kompostárny v Malešicích

Stejně jako v minulých letech bude během zimy, od 17. prosince, odstaveno stabilní sběrné místo bioodpadu v Malešicích, v ulici Dřevčická. Sběrné místo bioodpadu slouží občanům k bezplatnému odkládání biologických složek komunálního odpadu, tzn. většinou z vlastních zahrad. V době odstávky sběrného místa lze bioodpad odkládat ve  všech sběrných dvorech hlavního města Prahy.

 

21 prosince, 2010 - Životní prostředí

Stejně jako v minulých letech bude během zimy, od 17. prosince, odstaveno stabilní sběrné místo bioodpadu v Malešicích, v ulici Dřevčická. Sběrné místo bioodpadu slouží občanům k bezplatnému odkládání biologických složek komunálního odpadu, tzn. většinou z vlastních zahrad. V době odstávky sběrného místa lze bioodpad odkládat ve  všech sběrných dvorech hlavního města Prahy. V  Praze 10 je sběrný dvůr v  ulici Teplárenská nebo v  dostupné vzdálenosti ještě v  ulicích Perucká (Vinohrady) a  Zakrytá (Záběhlice). Sběrné dvory jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8,30 do 17,00 hod., a v sobotu od 8,30 do 15,00 hod. Otevření sběrného místa bioodpadu je plánováno v prvním kvartálu příštího roku, přibližně v  polovině března. O  přesném termínu budeme občany prostřednictvím radničních novin a internetových stránek Prahy 10 informovat.

 

| mail