Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 získala cenu za „pojízdný úřad“

Cenu za svůj projekt tzv. pojízdného úřadu získala radnice Prahy 10 od ministerstva vnitra. Ocenění nazvané „Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2008“ získala radnice vedle další prestižní ceny - „Úřad zvyšující kvalitu veřejné služby“. „Jde o ocenění všech aktivit radnice Prahy 10 v minulém roce nad rámec zákonných povinností, které vedou k naplnění naší vize o Praze 10 jako příjemného místa k životu“,“ uvedl tajemník radnice Martin Slavík.

 

Cenu za svůj projekt tzv. pojízdného úřadu získala radnice Prahy 10 od ministerstva vnitra. Ocenění nazvané „Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2008“ získala radnice vedle další prestižní ceny - „Úřad zvyšující kvalitu veřejné služby“. „Jde o ocenění všech aktivit radnice Prahy 10 v minulém roce nad rámec zákonných povinností, které vedou k naplnění naší vize o Praze 10 jako příjemného místa k životu“,“ uvedl tajemník radnice Martin Slavík.

 

„Služba ministerstvem oceněného pojízdného úřadu Prahy 10 je určena pro občany starší 80ti let - tedy těm, kteří mohou mít fyzický problém vyřídit si své záležitosti na radnici osobně,“ vysvětlil tajemník. Seniorům, kteří o službu mají zájem stačí zavolat na úřad a zaměstnanci jej následně navštíví v místě jeho bydliště, kde vyřídí všechny potřebné úkony. „Naši pracovníci vyřeší vše od výměny občanského průkazu až po vyřízení příspěvku či kompenzační pomůcky,“ popsal Slavík nadstandardní služby.

 

Cena „Úřad zvyšující kvalitu veřejné služby“ se uděluje za splnění požadavků standardů společenské odpovědnosti organizace veřejné správy. Jedná se o dobrovolný a trvalý závazek organizace (radnice) chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat jak o zlepšování života  a udržitelného rozvoje svého regionu, tak společnosti jako celku i svých zaměstnanců.

 

V této souvislosti tajemník připomněl především realizované projekty radnice jako například stromy pro občánky, cyklostezky, oceněný pojízdný úřad, zapojování občanů do správy města – projekt Měníme Prahu 10 a nadstandardní zdravotní a sociální péče (LDN Vršovice, azylový, studentský a zubařský dům).

 

Ceny byly předány zástupcům radnice náměstkem ministra vnitra na 5. celostátní konferenci kvality ve veřejné správě v Olomouci v únoru 2009.

| mail