Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 vyhodnocovala stížnosti, podněty a anonymy

Stížnosti, oznámení, podněty, petice a anonymní podání svých občanů z uplynulého roku vyhodnotila radnice Prahy 10. Materiál předložený odborem kontroly schválila městská rada. „Zaznamenáváme mírný a plynulý pokles jak počtu stížností, tak jejich oprávněnosti,“ řekl k dokumentu tajemník úřadu Martin Slavík.

Stížnosti, oznámení, podněty, petice a anonymní podání svých občanů z uplynulého roku vyhodnotila radnice Prahy 10. Materiál předložený odborem kontroly schválila městská rada. „Zaznamenáváme mírný a plynulý pokles jak počtu stížností, tak jejich oprávněnosti,“ řekl k dokumentu tajemník úřadu Martin Slavík.

V roce 2007 bylo evidováno celkem 306 podání občanů, o rok dříve 322. Celkový počet podání je tvořen ze 78,8 % stížnostmi, 7,2 % stížnosti řešenými podle zákona 500/2004 Sb., 7,2 % korespondencí,  6,5 anonymy a 0,3 %  peticemi. Co se týká stížností, z 210 šetřených v minulém roce jich bylo jako důvodných uznáno celkem 106. .Mezi nejčastější stížnosti patří oblast domovního fondu (48), veřejné zeleně a pořádku (15), jednání úředníků (17) a mezilidské vztahy (12). „U stížností na jednání zaměstnanců se jedná o vůbec nejnižší číslo za poslední čtyři roky,“ uvedl Slavík. Dodal zároveň, že v uplynulém roce radnice nechala provést utajený výzkum zaměřený právě na tuto oblast a radnice byla vyhodnocena nejlépe ze všech pražských městských částí.

V nejkritizovanější oblasti – domovního fondu – si občané stěžovali především na údržbu a závady na domech a bytech určených k privatizaci, obecně na údržbu domů a vyúčtování služeb. „Uvedený počet stížností v této oblasti lze vysvětlit tím, že občané požadují se zvyšujícím se nájemným a zvyšujícími se cenami služeb odstranění závad vyskytujících se v bytech, domech a společných prostorách. Kladou důraz na poskytování kvalitních služeb, které vyžadují od správních firem nebo odboru správy majetku,“ vysvětlil místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

V roce 2007 bylo také evidováno na 20 anonymních podání, což znamená 100 % nárůst oproti roku 2006. Z těchto anonymů se jedenáct dalším šetřením prokázalo jako důvodné.

| mail