Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 už zprivatizovala přes 2500 bytů

Přes dvě třetiny bytů z 3500 vyčleněných k odprodeji už  městská část Praha 10 zprivatizovala. Na podmínky prodeje přistoupilo 2550 již obeslaných nájemníků bytových jednotek.

 

Přes dvě třetiny bytů z 3500 vyčleněných k odprodeji už  městská část Praha 10 zprivatizovala. Na podmínky prodeje přistoupilo 2550 již obeslaných nájemníků bytových jednotek. Z tohoto 2230 lidí už s městskou částí uzavřelo také smlouvu a 2050 těchto smluv už čeká na vyřízení na katastru nemovitostí. „Snažíme se, abychom privatizaci dokončili do příštího roku a naplnili tak programové prohlášení rady městské části,“ popisoval 1. místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík s tím, že městská část obnovila před několika lety pozastavený proces privatizace.

 

Předpokládaný zisk z dosud privatizovaných 2550 bytů se odhaduje na 828 milionů korun. „Získané finance chceme investovat zejména na zkvalitnění bytového fondu pro naše nájemníky, ale i dalšího majetku,“ vysvětlil Zoufalík. Radnice Prahy 10 takto dokončuje privatizaci, která byla před několika lety přerušena. Zařazeny do ní byly bytové jednotky v domech evidovaných v „Seznamu žádostí nájemců bytů o odkoupení domu“, sestaveném ze žádostí řádně podaných na Úřad městské části v období od 1.1.1993 do 22.11.2001. „Po jejím dokončení zbude městské části ještě dostatek bytů, abychom uspokojili potřeby občanů našeho obvodu, zejména ty sociálně slabší,“ podotkl Zoufalík s tím, že MČ zůstane ještě přibližně 7.000 nájemních bytů.

 

Proces privatizace se řídí platnými právními předpisy ČR a konkrétně je upraven „Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10“, schváleným usnesením zastupitelstva č. 11/4/2004 dne 11.4.2004. „Snažíme se, aby vše bylo provedeno podle platných zákonů a zároveň tím eliminovali případné problémy pro nové vlastníky,“ dodal Zoufalík. Podle něj je průběh privatizace zpřístupněn veřejnosti také na webových stránkách městské části www.praha10.cz včetně základních dokumentů, upravujících tento proces.

| mail