Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 se aktivně zapojuje do čerpání evropských fondů

O další desítky milionů korun navíc nad investice z rozpočtu požádala radnice desáté městské části v únoru fondy EU. V celkovém souhrnu se jedná o celkem deset projektů v celkové hodnotě 250 miliónů korun.

O další desítky milionů korun navíc nad investice z rozpočtu požádala radnice desáté městské části v únoru fondy EU. V celkovém souhrnu se jedná o celkem deset projektů v celkové hodnotě 250 miliónů korun. Projektové žádosti  předložila Praha 10 jako součást své dlouhodobé strategie získávat prostředky i z evropských zdrojů a investovat je do městské části. Přitom Praha 10 patří k nemnohým pražským radnicím, které o takovou šíři prostředků a v takovém rozsahu žádají - některé radnice zatím o tomto financování teprve uvažují. Tak např. „V rámci únorové žádosti z tzv. norských fondů jde o modernizace prostor a vybavení základních škol se zaměřením na sport a volný čas, třeba běžecký ovál, školní informační centrum či posilovnu,“ popsal zaměření žádosti tajemník radnice Prahy 10 Martin Slavík.

Pokud fondy Evropské unie projekt schválí, mohly by děti všech věkových a sociálních skupin ve školách zřizovaných radnicí Prahy 10 získat kvalitnější základní školství díky modernímu technickému zázemí a rozšíření nabídky atraktivních aktivit pro volný čas. "Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících, z technického a bezpečnostního důvodu již nevyhovujících prostor některých základních škol," řekl dále tajemník.

Peníze z norských fondů do školství mohou přinést efekt všem. "Realizace projektu přispěje současně ke zvýšení atraktivity Prahy 10 a to s ohledem na zkvalitnění zázemí areálu škol a jejich využívání  pro mimoškolní aktivity nejen žáky a dětmi, ale i dospělými občany této městské části," dodává tajemník Martin Slavík.

Radnice žádá o prostředky, jež odpovídají současným standardům kladeným na moderní základní školu. "V případě schválení  projektu se na jeho financování musí městská část podílet," říká tajemník Slavík. Spolufinancování i předfinancování bude zajištěno z rozpočtu Prahy 10, což zastupitelstvo schválilo v prosinci minulého roku. "Celkový rozpočet projektu je cca 27 200 446 Kč," uvádí místostarosta odpovědný za ekonomiku Antonín Weinert.

Finanční spoluúčast Prahy 10 činí 15 %, tj. 4 080 067 Kč.

Realizační fáze projektu je plánována od ledna 2009 do prosince 2010, tj. 24 měsíců od podpisu smlouvy.

| mail