Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 "průkopnicky řeší Strategii veřejných prostor

„Strategie je základem péče o veřejné prostory, stejně jako u základů jakékoliv budovy není přímo vidět výsledek, ale zásadním způsobem ovlivní vše, co bude následovat.“ Kamil Kubiš

Velmi ambiciózní plán sestavit územní generel s platností až několik desetiletí si dal odbor  územního rozvoje Prahy 10. Jedná se o celkovou strategii, jak se budou jednotlivá území obvodu rozvíjet. „Dostali jsme přes pět tisíc podnětů od občanů. Získané podněty obyvatel jsou různorodé, některé se dají uskutečnit za několik dnů, ale na některé by nám nestačilo ani deset let. Řada podnětů je i zcela protichůdných a navzájem se vylučují,“ uvedl vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 10 Kamil Kubiš. Radnice proto začala řešit systém priorit městské části. >> více

 

Praha 10 "průkopnicky řeší Strategii veřejných prostor
30 prosince, 2009 - Územní rozvoj

„Strategie je základem péče o veřejné prostory, stejně jako u základů jakékoliv budovy není přímo vidět výsledek, ale zásadním způsobem ovlivní vše, co bude následovat.“ Kamil Kubiš

Velmi ambiciózní plán sestavit územní generel s platností až několik desetiletí si dal odbor  územního rozvoje Prahy 10. Jedná se o celkovou strategii, jak se budou jednotlivá území obvodu rozvíjet. „Dostali jsme přes pět tisíc podnětů od občanů. Získané podněty obyvatel jsou různorodé, některé se dají uskutečnit za několik dnů, ale na některé by nám nestačilo ani deset let. Řada podnětů je i zcela protichůdných a navzájem se vylučují,“ uvedl vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 10 Kamil Kubiš. Radnice proto začala řešit systém priorit městské části

Příklad: Již nyní je jasné, že pěší zóny budou v budoucnu asi jen dvě. Jedna by mohla být v Moskevské ulici mezi ulicemi Žitomírská a Na Kovárně, druhá v ulici Starostrašnické v oblasti prvního bloku domů u metra.

„Doposud se nikdo veřejnými prostory systematicky nezabýval, veřejný prostor je dosud mnohými vnímán jako území nikoho. Jednou pro dopravu, podruhé pro popelnice, potřetí pro parkování, počtvrté pro veřejné osvětlení, značky, reklamy, popáté pro zeleň, a tak dále. My máme ambici vše sjednotit a prostor řešit jako celek,“ vysvětlil Kubiš.
Podobný systémový přístup zatím v České republice není, takže Praha 10 se inspiruje v zahraničí, například v dánské Kodani. Zde se veřejnými prostory zabývají již od šedesátých let 20. století. V minulých letech město Kodaň pořídilo generel veřejných prostorů, určující hlavní tepny města, komerční ulice, spojnice, náměstí a promenády.
„Dánská Kodaň je nám blízká. V případě Prahy 10 se bude jednat o stanovení charakteru jednotlivých ulic, náměstí, jak je do budoucna revitalizovat, co bude klidová obytná ulice, co obchodní ulice apod. Chceme nastavit nový pohled na veřejné prostory, nová pravidla rozvoje, která by měla platit dlouhodobě, třeba 100 let,“ upřesnil Kubiš.
Jednou ze základních vizí projektu je také změna přístupu obyvatel ke svému okolí. „Naším cílem je podpořit pozitivní a aktivní přístup obyvatel ke svému okolí. Chceme, aby se lidé sdružovali a ovlivňovali, co se v jejich nejbližším okolí změní ve veřejném prostoru a například formou grantu si tu věc také postavili.“ uvedl Kubiš. Podle něj by tak obyvatelé měli větší vztah ke společnému majetku, k veřejnému prostoru.
Příklad: Obyvatelé přilehlých činžovních domů se shodnou, že v místě je nedostatek vyžití například pro seniory. Ve spolupráci s radnicí si vytipují vhodný nevyužitý pozemek. Při výběru pozemku bude záležet na tom, čí pozemek je, a na tom, aby využití bylo v souladu se Strategií, která stanovuje charakter jednotlivých míst. Obyvatelé budou moci např. založit sdružení a formou grantu získají od městské části finance na vybudování vhodného prostoru pro seniory. K tomu může pomoci radnice oslovením odborníků na téma plochy pro seniory. Vztah lidí k takové ploše, kterou si „sami“ vybudovali, bude osobní a lidem na něm bude více záležet. „Samozřejmě obyvatelé by se měli řídit již Strategií veřejných prostor, například, kde bude klidová zóna, není možné postavit nějaký rušivý prvek a podobně,“ popsal Kubiš.
Veřejná prezentace Strategie proběhla 10. prosince v KD Barikádníků, účastnilo se zhruba 50 lidí. „Je to velice abstraktní záležitost, je jasné, že zájem lidí není obrovský, ale jednou to bude mít pro rozvoj Prahy 10 zásadní význam,“ shoduje se Kubiš.

 

Zdroj: Praha 10, ročník 19, číslo 24, 18. 12. 2009, s. 2, Čížek, Jan.
         Náhled celého vydání novin Praha 10, č. 24, ročník 19

| mail
Galerie   Praha 10 "průkopnicky řeší Strategii veřejných prostor
  • Praha 10 "průkopnicky řeší Strategii veřejných prostor