Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 přistaví kontejnery na bioodpad

Pro podzimní období plánuje desátá pražská městská část opět přistavení velkoobjemových kontejnerů určených výhradně pro biologické složky domácího odpadu (tzv. bioodpad).

 

Pro podzimní období plánuje desátá pražská městská část opět přistavení velkoobjemových kontejnerů určených výhradně pro biologické složky domácího odpadu (tzv. bioodpad). Praha 10 přistavuje kontejnery na bioodpad již třetím rokem a tato služba si u občanů získává větší oblibu. Kontejnery jsou přistaveny jednorázově, na konkrétním místě a v určený čas, přičemž je zajištěn dozor, který zabrání vkládání jiných druhů odpadu a pomůže k lepšímu využití kapacity kontejneru. Sbírat se budou bioodpady typu větví, trávy, listí, spadaného ovoce, zbytky rostlin a ostatní biologické materiály, především ze zahrádek.

 

„Bioodpady by se měly odkládat do zařízení na jejich využití, nikoli na skládky. Proto i tímto krokem chceme podpořit kompostování a celkově odpovědnější přístup k domácímu odpadu,“  řekl Roman Rogner (SZ), radní pro životní prostředí Prahy 10.

 

Seznam dvaceti míst, kde budou kontejnery k dispozici zveřejní městská část v předstihu v radničním listě a na internetových stránkách. „Budou vybrána místa, která se v minulosti již osvědčila a kde je předpokládána větší produkce bioodpadu, tzn. především rodinná zástavba,“ dodal radní Roman Rogner.

 

Tip, kam kontejner pro bioodpad přistavit, přitom můžou poslat i sami občané. Kontaktovat lze přitom nejlépe odbor životního prostředí, např. i formou elektronické adresy mms@praha10.cz.

 

Služba přistavení velkokapacitních kontejnerů pro bioodpad je doplňková, probíhá pouze v jarním a podzimním období. V průběhu roku je pro bezplatné odložení bioodpadu možné využít sběrné dvory hlavního města Prahy nebo veřejnou kompostárnu, která se nachází v Dřevčické ulici na Praze 10.

 

| mail