Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 pořádá Senior akademii

Zlepšit pocit bezpečí u seniorů v souvislosti s nejrůznějšími případy podvodů a trestné činnosti se snaží městská část Praha 10 prostřednictvím vzdělávacího cyklu s názvem Senior akademie 2012. Ve spolupráci s městskou policií je začala pořádat od února a pokračovat mají až do května. „Jsou zaměřeny na oblasti prevence kriminality. Seniorům jsou v rámci nich poskytovány praktické informace, jak mohou významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně majetku ve svém bezprostředním okolí,“ vysvětlil místostarosta městské části Prahy 10 pro oblast sociální Vladislav Lipovský s tím, že vzdělávací cykly jsou pro seniory pořádány zdarma. >> více

Zlepšit pocit bezpečí u seniorů v souvislosti s nejrůznějšími případy podvodů a trestné činnosti se snaží městská část Praha 10 prostřednictvím vzdělávacího cyklu s názvem Senior akademie 2012. Ve spolupráci s městskou policií je začala pořádat od února a pokračovat mají až do května. „Jsou zaměřeny na oblasti prevence kriminality. Seniorům jsou v rámci nich poskytovány praktické informace, jak mohou významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně majetku ve svém bezprostředním okolí,“ vysvětlil místostarosta městské části Prahy 10 pro oblast sociální Vladislav Lipovský s tím, že vzdělávací cykly jsou pro seniory pořádány zdarma.

Účastníci se rovněž mohou podělit o své vlastní zkušenosti z oblasti bezpečnosti. V rámci Senior akademie 2012 se frekventanti účastní bezplatných exkurzí do Muzea Policie ČR, na Centrální operační středisko Městské policie hl. m. Prahy a do Psího domova v Tróji, který Městská policie hl. m. Prahy spravuje. „V závěru akce absolventi získají pamětní list a předměty k ochraně osobního bezpečí a zabezpečení majetku,“ upřesnil místostarosta Lipovský.

Místo konání: detašované pracoviště Úřadu městské části Praha 10, Jasmínová 35 (budova bývalých jeslí), Termín konání: každou středu od 22. 2. - 2. 5. 2012, Čas konání: 14 – 16 hod. (vč. přestávky). Senior akademie se každý týden účastní v průměru 24 osob.

| mail