Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 pomáhá seniorům bránit se před násilníky

Každý třetí senior z městské části Praha 10 přiznává, že se stal svědkem nebo obětí násilného přepadení. Vyplývá to z průzkumu, který na vzorku 344 seniorů z center sociální a ošetřovatelské pomoci provedl odbor sociální péče Prahy 10.

Každý třetí senior z městské části Praha 10 přiznává, že se stal svědkem nebo obětí násilného přepadení. Vyplývá to z průzkumu, který na vzorku 344 seniorů z center sociální a ošetřovatelské pomoci provedl odbor sociální péče Prahy 10. „V rámci projektu Bezpečný domov proto naše městská část pomáhá seniorům aktivně se bránit a školí je, jak krizovým situacím předcházet,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).

 

Součástí projektu je série přednášek, za účasti zástupců republikové a městské policie
a hasičů. Zde seniorům radí, jak ochránit svoje zdraví a osobního bezpečí, jak předcházet krádežím motorových vozidel, jak se ochránit před kapesními krádežemi, před rizikovými způsoby chování druhých osob. „Vysvětluje se smysl a výhody zabezpečení majetku, prevence vzniku požáru a nabídka možnosti spolupráce s policií,“ vysvětlil starosta.

 

Na základě dobrých zkušeností zajistila radnice Prahy 10 pro seniory také osobní akustické
alarmy, které jim zajistí větší pocit bezpečí. Alarm je praktický bezpečnostní přívěšek určený
pro osobní ochranu před útočníky nebo zloději. „Lze jej použít rovněž k přivolání pomoci při
náhlé nevolnosti. Osobní alarm má vestavěnou hlasitou sirénu pro odrazení útočníka, spolehlivě upozorní okolí na nebezpečnou situaci. Aktivace se provádí vytržením poutka z přívěsku,“ dodal místostarosta Prahy 10 Emil Dejmek.

 

Pro projekt „Bezpečný domov“ objednala radnice také stolní kalendáře, určené pro rychlou
pomoc. Tento kalendář je specifický tím, že obsahuje důležitá telefonní čísla pro případ přivolání rychlé zdravotní pomoci, policie, hasičů a na poruchové služby (voda, elektřina, plyn …) Veřejná setkání mají u obyvatel městské části Praha 10 velký ohlas. Celkem se těchto akcí zúčastnilo cca 850 občanů. O atraktivitě tématu bezpečnosti vypovídá fakt, že rok od roku je počet účastníků vyšší.

 

| mail