Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 chce ve spolupráci s občany zlepšit zdravotní péči

Zkvalitnit a zlepšit sociální a zdravotní služby chce městská část
Praha 10. Do tohoto procesu chce zapojit i své občany a zjistit od
nich spokojenost s poskytovanými zdravotními službami, jež jsou
financovány z městského rozpočtu. Dotazníkovou formou chce dát lidem
příležitost se vyjádřit k poskytování a kvalitě zdravotních služeb.
Za tímto účelem je v ulicích a na disponovaných místech začali
oslovovat proškolení tazatelé, kteří na základě jejich vyjádření
budou shromažďovat podklady pro závěrečnou analýzu. „Názory lidí
jsou v této oblasti pro nás velmi důležité, abychom se dozvěděli,
jak kvalitní služby jsou jim poskytovány a jak jsou s nimi
spokojeni. Na základě zjištěných informací pak budeme mít přehled o
potřebách lidí a můžeme na ně reagovat,“ popsal 1.místostarosta městské
části Prahy 10 Vladimír Novák s tím, že dotazování lidí potrvá do 5.
listopadu.

 

Zkvalitnit a zlepšit sociální a zdravotní služby chce městská část
Praha 10. Do tohoto procesu chce zapojit i své občany a zjistit od
nich spokojenost s poskytovanými zdravotními službami, jež jsou
financovány z městského rozpočtu. Dotazníkovou formou chce dát lidem
příležitost se vyjádřit k poskytování a kvalitě zdravotních služeb.
Za tímto účelem je v ulicích a na disponovaných místech začali
oslovovat proškolení tazatelé, kteří na základě jejich vyjádření
budou shromažďovat podklady pro závěrečnou analýzu. „Názory lidí
jsou v této oblasti pro nás velmi důležité, abychom se dozvěděli,
jak kvalitní služby jsou jim poskytovány a jak jsou s nimi
spokojeni. Na základě zjištěných informací pak budeme mít přehled o
potřebách lidí a můžeme na ně reagovat,“ popsal 1.místostarosta městské
části Prahy 10 Vladimír Novák s tím, že dotazování lidí potrvá do 5.
listopadu.

 Právě zkvalitňování a rozvoj nejen zdravotních, ale i sociálních a
dalších služeb je jednou z priorit radnice. Proto také vydala
katalog sociálních a návazných služeb 2011/2012 poskytovaných na
území Prahy 10. Ten by se měl stát praktickým pomocníkem v náročných
životních situacích, které každého mohou potkat. Podle různých
životních situací je i katalog členěn. „Je věnován problematice
neočekávaných situací, které každého z nás mohou potkat. Je určen
všem občanům Prahy 10, zejména však seniorům, osobám se zdravotním
handicapem a rodinám s dětmi,” přiblížil Novák. 

 Oproti loňskému katalogu zaznamenal několik změn. Patrně tou
nejvýznamnější je zohlednění dobrovolnické služby. V závěru
dokumentu jsou uvedeny základní kontaktní údaje na zdravotnická
zařízení na území naší městské části a další praktické kontakty,
jako jsou např. zubní pohotovost, občanské poradny, probační a
mediační služba. „Katalog sociálních a návazných služeb si mohou
lidé v případě zájmu vyzvednout v našich informačních centrech,”
dodal 1.místostarosta.

 

| mail