Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 bude rozvíjet své sociální služby společně s občany

Zajistit rozvoj sociálních služeb, který by vycházel hlavně z potřeb občanů, se snaží městská část Praha 10 ve spolupráci s širokou veřejností. Za tímto účelem ji chce také oslovit, aby se do tohoto procesu co nejvíce zapojila. „Jedině na základě názoru lidí, z nichž vyplývají jejich konkrétní potřeby, se dají jednotlivé oblasti sociálních služeb kvalitně rozvíjet. Tato dlouholetá spolupráce s občany se odráží i na již vytvořené sociální, ale i zdravotnické síti služeb v Praze 10,“ popsal důvody místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Na základě těchto zkušeností se pro letošní rok rozhodla městská část vypsat od konce února do poloviny března tohoto roku termíny setkání s občany ve čtyřech oblastech, a to s problematikou zaměřenou na seniory, rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. „Seznámit je chceme s možnostmi a případnými plány zaměřenými na sociální a návazné služby, jako jsou například sociální poradny, domovy pro seniory, či rodičovská centra,“ upřesnil místostarosta Zoufalík.

V rámci setkání se účastníci dozvědí i o všech sociálních projektech realizovaných městskou částí nebo příspěvkovými organizacemi. Jejich zástupci přímo na místě budou zodpovídat i případné dotazy. „Věříme, že tato setkání přinesou nové nápady a naznačí třeba možnosti, ve kterých oblastech sociální služby ještě rozvíjet, nebo jakým způsobem je více přizpůsobit potřebám klientů. Na druhou stranu je to příležitost pro širokou veřejnost, dozvědět se podrobnosti o stávající nabídce,“ dodal místostarosta Zoufalík.

Program setkání:

Pracovní skupina „Senioři“

28. 2. 2013 od 13:00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“ 

11. 3. 2013 od 15.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

13. 3. 2013 od 13.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 

13. 3. 2013 od 15.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek

 

Další informace získáte na webu městské části : www.praha10.cz => městská část => sociální oblast => komunitní plánování nebo na níže uvedeném kontaktu.  

Z důvodu omezené kapacity místnosti je důležité potvrzení účasti na kontaktu:       

Linda Zákorová, odbor sociální Úřadu MČ Praha 10, e-mail: LindaZ@praha10.cz, tel.: 267 093 226.

| mail