Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Podívejte se na video-vizualizaci revitalizace parku Strašnická

V sousedství oblíbeného Areálu volného času „Gutovka" by tato plocha měla být zrevitalizována a doplněna o relaxační park a minigolfové hřiště. Podívejte se na video-vizualizaci.

 

http://www.youtube.com/watch?v=oU2l-x5VOug

V sousedství oblíbeného Areálu volného času „Gutovka" by tato plocha měla být zrevitalizována a doplněna o relaxační park a minigolfové hřiště. Park by měl obsahovat řadu míst pro posezení, pro relaxaci, s prostory pro sezení (pobytovými loukami), které jsou propojené mlatovými cestičkami. Členitost parku je podtržena i vyhlídkami a štěrkovou - pískovou řekou, přes kterou povedou mostky, zenovým rybníčkem, vyhlídkovým altánem a dostatkem laviček. Miniaturgolfový park bude oplocen, bude veřejně a bezplatně přístupný, s vlastním správcem, vlastním sociálním zázemím a na noc bude uzavírán. Zpoplatněno bude pouze využívání miniaturgolfových drah. Náhradou za rušenou cestu ve směru sever-jih bude vybudována nová veřejně přístupná pěší cesta (bez omezení), mimo oplocení minigolfového parku s propojením do Nosické ulice.

 

| mail