Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Občané Prahy 10 opět do výběrových komisí

 Možnost spolurozhodovat o veřejných zakázkách jako členové výběrových komisí v Praze 10 mají nyní opět občané této městské části. Městská rada totiž schválila materiál, který umožňuje doplnění dalšími občany v existujícím tzv. registru zástupců občanů v hodnotících komisích.

 

 

Možnost spolurozhodovat o veřejných zakázkách jako členové výběrových komisí v Praze 10 mají nyní opět občané této městské části. Městská rada totiž schválila materiál, který umožňuje doplnění dalšími občany v existujícím tzv. registru zástupců občanů v hodnotících komisích. Do tohoto registru se mohou hlásit bezúhonní občané městské části a následně doplnit zastupitele a úředníky v komisích při hodnocení nabídek. „Pro jednotlivé veřejné zakázky bude jejich účast losována. Radnice tak nadále přispívá k další transparentnosti rozhodování úředníků a zastupitelů,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

 

Během první fáze přihlášek do registru se vloni přihlásilo 33 občanů. „Tento počet doposud pro losování do komisí postačoval, ale na základě nabytých zkušeností lze odhadnout, že ideální počet zařazených osob se pohybuje v rozmezím 50 – 100,“ uvedl místostarosta Bohumil Zoufalík.

 

„Mezi podmínky zařazení patří třeba bezúhonnost, stáří nad 18 let, trvalé bydliště v Praze 10 a stejně i fakt, že hlášená osoba není v soudním sporu s městskou částí nebo s organizacemi jí zřízenými,“ uvedl místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík s tím, že přihlášky mohou občané podávat do 24.listopadu.

 

 „Z registru bude před jmenováním každé hodnotící komise jeden člen komise a jeho tři náhradníci vylosováni elektronicky,“ popsal metodiku místostarosta Zoufalík. Vylosování tak podle něj znamená, že nebude možné předem zajistit, kdo z registru bude figurovat v jaké komisi a pro jakou veřejnou zakázku. Reakce občanů, kteří se jednání hodnotících komisí zúčastnili byla pozitivní. „Měli opravdový zájem a ti, kteří byli po uplynutí půlroční blokovací lhůty vylosováni opětovně do hodnotící komise, neodmítli účast s odvoláním na špatnou zkušenost z minulé účasti,“ dodal místostarosta s tím, že za účast v komisi náleží občanům zastupitelstvem schválená odměna 500 korun.

 

Nezpochybnitelnou formu losování používá vršovická radnice třeba při přidělování bytů, které probíhá veřejně jednou ročně obvykle při Vánočních trzích. Pro losování v důležitých záležitostech mluví i zkušenosti z mnohých evropských zemí. Například tam, kde přistoupili k tomu, že jednotlivé kauzy u soudů se nepřidělují podle definovaného klíče (například abecedně), ale jednotlivým soudcům formou losování, se silně zvýšila důvěra v justici.

 

Přihlášky včetně textu výběrového řízení budou od pondělí k dispozici v Informační kanceláři Prahy 10 v přízemí budovy A objektu úřadu,  nebo na internetu www.praha10.cz.

| mail