Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Na pozemcích MČ Praha 10 byla zahájena druhá seč trávy

V pondělí 23.5. začíná druhé kolo seče travnatých ploch, které jsou ve vlastnictví nebo svěřené správě městské části Praha 10.

 

24 května, 2011 - Životní prostředí
V pondělí 23.5. začíná druhé kolo seče travnatých ploch, které jsou ve vlastnictví nebo svěřené správě městské části Praha 10. Dle níže stanoveného harmonogramu je možné zjistit termín, ve kterém by mělo dojít k posekání travnatých prostranství v jednotlivých ulicích. Rozpis ovšem zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách je věcí příslušných majitelů pozemků. Na neposekané plochy je možné upozorňovat odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu.
 
Harmonogram seče je nastavený do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry. Seč je zajišťována smluvní zahradnickou firmou.
 
Posun termínů seče je akceptovatelný při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách. Může tedy dojít ke změnám oproti plánovanému rozpisu. Naopak k rychlejšímu či častějšímu průběhu seče může dojít na plochách, kde bude potřeba provést úpravu, např. v místech s navazujícím dětským hřištěm.
 
Zachováván zůstává výčet pozemků, na kterých bude zajištěno častější sekání trávy, tzv. meziseč. Jedná se o plochy především v centrálních lokalitách. Meziseč je v přiložených tabulkách vyznačena zvlášť.
 
plán 2. seče - oblast Vršovice (zahrnuje i katastr Vinohrad a části Michle)
 
pasport č.
název plochy
2. seč
meziseč
60
Na Hroudě, vnitroblok
24.5.
 
86
Bajkalská - Vršovická
16.6.
 
87
Jakutská - Volyňská – Ruská - Litevská
25.5.
 
87
Jakutská – Volyňská, škola
26.5.
 
 
Vršovická, tramvajový pás (záhony)
26.5.
6.6.
88
Murmanská - Ruská - Litevská
16.6.
 
89
Kubánské náměstí
23.5.
6.6.
90
park před nádražím Praha - Vršovice
30.5.
9.6.
90
nádraží Praha - Vršovice, před halou
30.5.
9.6.
 
nádraží Praha – Vršovice, vedle haly
30.5.
9.6.
 
nádraží Praha – Vršovice, k viaduktu
30.5.
9.6.
 
MŠ Vršovická, pás zeleně
30.5.
9.6.
91
Sámova - U Vršovického nádraží - Petrohradská
7.6.
 
92
pásy Botič, Vršovická - U Seřadiště
17.6.
 
93
parčík Krymská
7.6.
 
 
Krymská – Moskevská, proluka
ne
 
94
parčík Sportovní - Oblouková
14.6.
 
95
parčík v Přípotoční ulici
14.6.
 
96
Vršovické náměstí
15.6.
 
98
Gruzínská - U Slavie
27.5.
 
99
sídliště u Slávie, Gruzínská - Litevská
27.5.
 
100
Bělocerkevská - 28. pluku - Novorossijská
1.6.
 
101
Dukelská - Volyňská - Bajkalská - Bělocerkevská
3.6.
 
102
Konopišťská - 28. pluku
2.6.
 
104
park Přípotoční - U Seřadiště
17.6.
 
107
Kavkazská - Arménská
13.6.
 
108
Slovinská - Tolstého, vnitroblok
31.5.
 
109
Moskevská - Magnitogorská
21.6.
 
111
náměstí Sv. Čecha
31.5.
14.6.
112
U Roháčových kasáren - Ruská
20.6.
 
114
Dukelská - Volyňská
31.5.
 
115
Ruská 122
31.5.
 
116
K Louži - Přípotoční - Na Louži
9.6.
 
 
K Louži, zahrada
9.6.
 
117
Oblouková - Vršovická - Na Louži - Přípotoční
9.6.
 
121
Moskevská - Vršovická
9.6.
 
123
Jakutská - Litevská
27.5.
 
124
Na Stezce - Litevská, vnitroblok
23.5.
 
127
Bulharská - Tolstého - Ruská - Na Míčankách
20.6.
 
128
Bulharská - Žitomírská - Ruská - Tolstého
20.6.
 
129
domy Sámova, objekt pro seniory
7.6.
 
130
Petrohradská, u finančního úřadu
17.6.
 
175
pásy Ruská
20.6.
 
176
Korunní x Benešovská
22.6.
 
177
Bezručovy sady
8.6.
22.6.
 
Na Královce
8.6.
 
178
bytové jednotky Bohdalec, Popovická - V Dolině
10.6.
 
179
parková plocha Bohdalecká - Osnická
10.6.
 
191
park Bohdalecká - Osnická, část II.
10.6.
 
194
Heroldovy sady
25.5.
8.6.
202
park Rapid
6.6.
 
 
pás Ruská - V Olšinách
6.6.
 
203
Sobotecká - Hradešínská
1.6.
 
205
V Předpolí
6.6.
 
207
Sámova, pás podél Botiče
stavba
 
209
K Topírně - Křeslická - Bohdalecká
10.6.
 
211
Vršovická, za NC Eden
31.5.
14.6.
212
Vršovická - Kirgizská
21.6.
 
213
Kirgizská
21.6.
 
215
Uzbecká - Magnitogorská
21.6.
 
 
Železniční - Na Spádu
1.6.
 
 
Pod Sychrovem ll.
21.6.
 
 
Magnitogorská, pás u tenisových kurtů
21.6.
 
 
plán 2. seče - oblast Záběhlice (zahrnuje i katastr části Michle a Strašnic)
 
 
pasport č.
název plochy
2. seč
meziseč
53
Gutova x Na Hroudě
24.5.
 
54
parková úprava U Hráze x Na Hroudě
24.5.
 
55
park Pod Altánem
24.5.
 
56
park Radošovická
24.5.
 
57
park u vlak. zastávky Praha - Strašnice
24.5.
 
 
Nupacká, Průběžná
24.5.
 
78
Dubečská, Žernovská
15.6.
 
 
plocha u garáží Nedvězská
15.6.
 
79
sídliště Skalka, západ
15.,16.6.
 
80
Pod Strání - Tomická
16.6.
 
81
sídliště Skalka, střed
14.6.
 
83
sídliště Skalka, východ
13.,14.6.
 
84
Aldašínská - Křenická
10.,13.6.
 
85
Křenická - Prusická
10.6.
 
131
třešňovka u Hamerského rybníka
3.6.
 
133
Bramboříková
2.,3.6.
 
134
Břečťanová - Jabloňová - V Korytech
2.6.
 
135
Jabloňová - Blatouchová - Jetelová - V Korytech
3.6.
 
136
Jetelová - Mečíková - V Korytech
6.6.
 
137
plocha u OD Květ, park Jabloňová
2.6.
20.6.
 
Jabloňová - okolí pomníčku u hřbitova
2.6.
 
 
plocha za objektem Slunečnice, ul. Jetelová
 
 
138
Třezalková - Blatouchová - Jetelová
6.6. 
 
139
Slívová - Chmelová - Mečíková
6.,7.6.
 
140
Chmelová - Želivecká
7.6.
 
141
Narcisová - Třezalková
7.6.
 
142
Tulipánová - Želivecká
7., 8.6.
 
145
park na náměstí Mezi Zahrádkami
9.6.
 
146
Podléšková - Karafiátová
8.6.
 
147
Švehlova - Topolová
1.,2.6.
 
148
Topolová x Jahodová
1.6.
 
149
parčík Macešková - Kosatcová
1.6.
20.6.
150
bytové jednotky Malinová
31.5.,1.6.
 
151
park Malinová
1.6.
21.6.
152
Malinová, plocha proti poště
1.6.
21.6.
153
park Chrpová
1.6.
21.6.
154
Meruňková
17.6.
 
156
sídliště Aubrechtové - Sněženková
17.6.
 
157
Mládežnická
30.5.
 
158
Sněženková - Práčská
27.5.
 
159
Leknínová - Sněženková - Práčská
27.,30.5.
 
160
Zvonková
31.5.
 
161
Jabloňová - Zvonková
30.,31.5.
 
162
Topolová - Jahodová - Švehlova
23.5.
 
163
pás Švehlova - Jasmínová
23.5.
 
164
Jasmínová - Jahodová
24.5.
 
165
Jahodová, u parkoviště za OD Cíl
23.,24.5.
 
166
zeleň u obchodního domu Cíl, ul. Topolová
24.5.
21.6.
167
Platanová (u dopravního hřiště)
24.5.
 
168
Kapraďová - Platanová - Sasanková
24.5.
 
169
Jasmínová - Sasanková
24.,25.5.
 
170
Jasmínová - Práčská
25.5.
 
171
Jasmínová - Přesličková - Švehlova
26.5.
 
172
Jasmínová - Přesličková - Hledíková - Práčská
25.,26.5.
 
173
Hledíková - Práčská - Švehlova
26.5.
 
174
Hvozdíková - Konvalinková
31.5.
 
181
Doubravčická - Tehovská
9.6.
 
182
sídliště Na Padesátém
9.6.
 
183
Přetlucká x Prusická
9.6.
 
192
Šalvějová - V Korytech
8.6.
 
210
Na Slatinách x U Plynárny
20.6.
 
214
Práčská - Záběhlická
20.6.
 
 
Nad Vršovskou horou
10.6.
 
 
Elektrárenská
10.6.
 
216
Šalvějová, Želivecká (psí louka)
8.6.
 
217
Ostružinová - Slunečnicová - Podléšková
8.6.
 
218
Topolová - Macešková
23.5.
 
 
Jesenická x V Korytech
6.6.
 
 
plán 2. seče - oblast Malešice (zahrnuje i část katastru Strašnic)
 
 
pasport č.
název plochy
2. seč
meziseč
1
Malešický park
27.5
 
2
Nad Vodovodem, sídliště
7.6
 
3
Nad Vodovodem - Počernická
2.6
 
4
Počernická - Nad Úžlabinou
7.6
 
5
Cerhenická, sídliště
27.5
 
6
Káranská - Počernická
1.6
 
7
Počernická - Limuzská - V Úžlabině - Plaňanská
9.6
 
8
Limuzská - Ovčárská
9.6
 
9
Malešická - Pobořská - Káranská
30.5
 
10
Malešické náměstí
30.5
 
11
Janderova
30.5
 
12
Strnadova - Vydrova
30.5
 
13
Vinohradská - Názovská - Na Palouku
23.5
 
14
park Na Vinici
14.6
23.5
15
Na Výsluní - Černokostelecká
23.5
 
16
V Úžlabině - Černokostelecká
10.6
 
17
Tuklatská - Černokostelecká
10.6
 
18
park V Úžlabině
25.5
 
19
V Úžlabině, u polikliniky
25.5
 
20
Malínská
10.6
 
21
Černokostelecká -Tuklatská
10.6
 
22
Vykáňská - Černokostelecká
10.6
 
23
Kounická - Limuzská - Černická - Černokostelecká
13.6
 
24
Kounická - Limuzská
13.6
 
25
Limuzská - Černokostelecká
13.6
 
26
Na Třebešíně
25.5
 
27
Nad Třebešínem III.
25.5
 
28
V Olšinách - Slapská - Žermanická
16.6
 
29
Slapská - Kužberská
16.6
 
30
Štěchovická - Sečská
16.6
 
31
Štěchovická - Oravská
15.6
 
32
Oravská - V Olšinách
15.6
 
33
V Olšinách - Nosická
15.6
 
34
Nosická - K Rybníčkům
16.6
 
35
Štěchovická - Flájská - Sečská
17.6
 
36
Sečská - Žinkovská - V Rybníčkách, část I.
16.6
 
37
Sečská - Žinkovská - V Rybníčkách, část II.
16.6
 
38
V Olšinách - Novostrašnická
14.6
24.5
39
park v ul. Solidarity, proti divadlu
14.6
24.5
40
park Solidarity - Turnovského - Černokostelecká
14.6
24.5
41
Dvouletky - Dětská - Brigádníků - Solidarity
14.6
 
42
Dětská - V Olšinách I.
14.6
24.5
47
Turnovského - Černokostelecká - U Kombinátu
13.6
 
49
U Kombinátu - Dvouletky - Úvalská
13.6
 
50
Škvorecká - Úvalská
13.6
 
51
U Krbu - Na Třebešíně
25.5
 
52
U Krbu - Útulná
3.6
 
62
parčík Krátká
23.5
 
64
Mrštíkova
23.5
 
65
Vešínova - Starostrašnická - Saratovská
23.6
 
66
parčík u stanice metra Strašnická
23.5
 
68
vnitroblok U Vesny - Na Hroudě - Průběžná
20.6
 
69
parčík U Vesny - V Olšinách - Na Hroudě
20.6
 
70
plocha u ZŠ Gutova
20.6
 
71
Průběžná - Na Hroudě - Gutova
21.6
 
72
Srbinská - Průběžná
22.6
 
73
park V Olšinách - K Rybníčkům
20.6
 
74
vnitroblok Kolovratská
20.6
 
75
Kolovratská - Krupská - Voděradská
20.6
 
76
sídliště Krupská - Nučická
21.6
 
77
Světická - Dubečská - Nučická
21.6
 
185
Na Třebešíně - U Krbu
3.6
 
186
Nad Úžlabinou, sídliště
9.6
 
187
Nad Úžlabinou - V Úžlabině, část I.
9.6
 
188
Nad Úžlabinou
9.6
 
189
Nad Úžlabinou - V Úžlabině, část II.
10.6
 
193
Vykáňská - Černická
13.6
 
195
Limuzská - Kounická
13.6
 
196
Svojetická - Srbínská
22.6
 
197
Hostýnská - Nad Vodovodem
3.6
 
198
Nad Vodovodem - Počernická
2.6
 
199
Hřibská - Hostýnská
7.6
 
206
Černokostelecká - Limuzská, u točny tramvaje
13.6
 
 
Kružberská - Štěchovická u ZŠ
16.6
 
 
Tiskařská
23.6
 
 
Pod Hotelem
14.6
 
 
zahrada bývalé školy Mrštíkova - v Olšinách
23.5
 
 
| mail