Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Lepší informace o třídění pro občany

 Informační leták s názvem Pravidla pro nakládání s komunálním odpadem připravila radnice Prahy 10 pro své občany. V první fázi bude tento materiál vyvěšen ve všech obecních domech a následně bude k dispozici i v informačních kancelářích městského úřadu.

 

17 října, 2008 - Životní prostředí

 

Informační leták s názvem Pravidla pro nakládání s komunálním odpadem připravila radnice Prahy 10 pro své občany. V první fázi bude tento materiál vyvěšen ve všech obecních domech a následně bude k dispozici i v informačních kancelářích městského úřadu. “Prioritně je leták určený pro vlastníky bytových objektů, případně aktivní spoluobčany, kteří jsou ochotni jej ve svém domě vyvěsit, aby s ním mohla být seznámena co nejširší veřejnost,“ uvedl radní Roman Rogner.

Pravidla přinášející základní souhrn věnovaný problematice domácího odpadu sestavila městská část v rámci svých širších aktivit zaměřených na odpovědný přístup k odpadu a potažmo k čistotě veřejných prostor. Z letáku je možné se mimo jiné dozvědět, co patří mezi jednotlivé složky tříděného odpadu, kam je možné na Praze 10 odpad odvézt a bezplatně předat, ale také jak vysoká sankce hrozí tomu, kdo odloží odpad mimo vyhrazené místo.

 

Součástí materiálu jsou i základní kontakty, kde lze získat další informace k této problematice, případně kam nahlásit nepořádek na veřejných plochách. Informační leták je možné na požádání také zaslat elektronickou poštou.

 

„Chceme stále podněcovat naše občany k tomu, aby odpad třídili, odváželi do sběrných dvorů, kompostárny a na jiná místa, kde je o něj postaráno v souladu s ekologickými požadavky. Každý odpad dnes má své místo a na skládkách by měl končit jenom zbytek, který v daném místě vytřídit zatím neumíme,“ dodal radní Rogner.

| mail