Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Krátké zprávy

Na Solidaritě byli odměňováni studenti a žáci

Žáky, kteří letos vynikli v některém z oborů a umístili se na prvních místech v předmětových i sportovních soutěžích vyhlášených ministerstvem školství odměňoval 2.června starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

V první části setkání     předal starosta ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže vyhlášené městskou částí pro žáky základních škol Prahy 10 v rámci akce Společně měníme Prahu 10. Ředitelé ZŠ Švehlova a ZŠ Gutova si odnesli i šek na 100 000,- Kč na pořízení interaktivní tabule; k těmto prostředkům oběma školám „dopomohli“ žáci, kteří se umístili na prvních místech obou kategorií. Předávání cen pokračovalo oceněním 162 nejúspěšnějších soutěžících v předmětových soutěžích, kteří se umístili na 1. – 3. místě.

Koncerty pod záštitou starosty

Cyklus pokračuje v Galerii Deset 11. června 2008 v 18.30 koncertem nazvaným „Hudební mládí Prahy 10“. Připravuje ho Základní umělecká škola Bajkalská a představí na něm veřejnosti vybrané komorní soubory a nadané sólisty, kteří na škole  působí nebo jsou jejími čerstvými absolventy.

Koncerty jsou darem městské části obyvatelům Prahy 10. Rezervační vstupenky jsou vydávány zdarma až do vyčerpání kapacity sálu v informační kanceláři v budově ÚMČ (Vršovická 68, vchod A, přízemí) a v pobočce informační kanceláře ÚMČ v Plaňanské ulici v Malešicích. Vydávání vstupenek je zahájeno vždy týden před termínem koncertu (středa, od 8 hodin ráno)

Svátek hudby – zahradní slavnost věnovaná seniorům Prahy 10

Městská část Praha 10 pořádá ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10 ve středu 18. června 2008 od 15 hodin „Svátek hudby“ na zahradě Sociálně ošetřovatelského zařízení Gercenova (Gercenova 911, Praha 10 Hostivař). Hudebně zábavné odpoledne se koná pod záštitou starosty Mgr. Vladislava Lipovského, je věnováno seniorům Prahy 10 a je volně přístupné pro veřejnost. Zpívat, hrát a tančit bude Dětský folklórní soubor Vonička a muzika Kyčera. Známé lidové písničky, valašské tance, kroje a zvyky zaručují dobrou podívanou i veselou zábavu.

Výstavy v Galerii v pátém patře

Do 20. června 2008 je možné v Galerii v pátém patře navštívit výstavu obrazů Aleny Málkové „Ohlédnutí“. Výstava se koná pod záštitou starosty městské části Mgr. Vladislava Lipovského.

Akademická malířka Alena Málková patří k žákům prof. Antonína Strnadela a prof. Emila Filly, žije a pracuje v Praze 10 a má za sebou řadu úspěšných výstav.

Ve středu 25. června 2008 bude v 17 hodin v Galerii v pátém patře zahájena výstava obrazů Jitky Reischigové a fotografií Michala Kotíka. Výstava „Lehké lyrično“ se uskuteční pod záštitou starosty městské části Mgr. Vladislava Lipovského a potrvá do 26. srpna 2008.

| mail