Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Krátké zprávy z Prahy 10

Parkování v Říčanské ulici - Škola v Kodaňské nese jméno Karla Čapka - Výstava v Galerii v 5.patře - Koncert v Galerii 10

 

 

 

 

 


Základní škola Kodaňská je školou Karla Čapka

 

Od 1. února letošního roku nese základní škola v Kodaňské ulici čestný název Základní škola Karla Čapka. „Jedná se o školu, která vzdělává vršovické děti už téměř sto let, Karel Čapek  bydlel nedaleko a v dnešní ulici Bratří Čapků v roce 1938 i zemřel,“ řekl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

 

Městská část Praha 10 k poctě tohoto velikána uvolnila finanční prostředky na zakoupení jeho busty, která bude umístěna na důstojném místě ve školní budově.

 

Parkování v Říčanské ulici

 

Na základě podnětů občanů bydlících v bezprostřední blízkosti stavby bytového souboru „Rezidence Korunní“ byla radničním odborem dopravy po projednání s policií a zhotovitelem stavby přehodnoceno dosavadní parkování v ul. Říčanské.

 

Odbor dopravy původně povolil parkování podélné částečně na východním chodníku za účelem minimalizovat úbytek parkovacích míst po dobu stavebního záboru. První praktické zkušenosti však ukázaly, že řidiči v drtivé většině nerespektují přenosné dopravní značení a parkují i přes četné zásahy městské policie celým vozidlem na chodníku, čímž bezohledně zužují jeho průchozí profil. Proto byla prosazena významná redukce záboru a parkování navráceno do původního stavu s tím, že zákaz zastavení na východní straně ulice Říčanské je zdůrazněn příslušnou svislou dopravní značkou. Ke stavbě budou ul. Říčanskou zajíždět denně pouze tři nákladní vozidla, neboť technologie stavby neumožňuje zcela vyloučit dopravu betonu z ul. Říčanské. Tato vozidla budou odjíždět ze stavby ulicí Hradešínskou, k odjezdu nesmí využívat ulice Na zájezdu a Bošickou. Dodržování podmínek tohoto rozhodnutí je odborem dopravy, ve spolupráci s Městskou policií i Policií ČR nadále sledováno.

 


Koncerty pod záštitou starosty Mgr. Vladislava Lipovského

 

Březnový koncert se uskuteční 11. 3. 2009 v Galerii Deset. Program připravila Pražská konzervatoř, posluchačům se představí mezzosopranistka Michaela Kapustová a basista Michal Kubečka za klavírního doprovodu profesora Radomíra Melmuky. Zazní písně a operní árie Wolfganga Amadea Mozarta, Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho a Antonína Dvořáka.

 

Koncerty jsou darem městské části obyvatelům Prahy 10. Vstupenky jsou vydávány zdarma až do vyčerpání kapacity sálu v informační kanceláří v budově radnice (Vršovická 68, přízemí v budově B, vchod přímo z terasy) a v pobočce informační kanceláře městského úřadu v Plaňanské ulici v Malešicích. Vydávání vstupenek je zahájeno vždy týden před termínem koncertu (středa, od 8 hodin ráno).

 

 

Výstava v Galerii v pátém patře
Od 8. února 2009 byla v Galerii v pátém patře v budově radnice (Vršovická 68, Praha 10) zahájena výstava obrazů Vladimíra Fortina a fotografií Jana Fejfara. Vernisáž se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti, zúčastnilo se jí asi 130 návštěvníků, zážitek z vystavených exponátů báječně umocňovaly hudební improvizace v podání Pavla Smetáčka a jeho Traditional jazz studia.

 

Výstava se koná pod záštitou starosty městské části Vladislava Lipovského a potrvá do 20. března 2009. Galerie v pátém patře je přístupná ve všedních dnech (Po, St 8:00-18:00; Út, Čt 8:00-15:00; Pá 8:00-14:00).      

 

| mail