Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Komunitní kompostování v Praze 10

Na sídlišti v ulici Nučická a ve vnitrobloku ulice Oblouková byly v polovině října instalovány tzv. komunitní kompostéry. „Tato zařízení slouží ke kompostování biologických odpadů vytvářených při běžném provozu domácností,“ informoval radní Prahy 10 pro životní prostředí Roman Rogner (SZ).

 

Na sídlišti v ulici Nučická a ve vnitrobloku ulice Oblouková byly v polovině října instalovány tzv. komunitní kompostéry. „Tato zařízení slouží ke kompostování biologických odpadů vytvářených při běžném provozu domácností,“ informoval radní Prahy 10 pro životní prostředí Roman Rogner (SZ).

Každý kompostér má určeného svého správce a využívat jej můžou zájemci, nejlépe z blízkého okolí. Předpokladem je napojení přibližně 20 až 30 rodin na jeden kompostér. Nápad instalovat kompostéry v Praze 10 vznikl z iniciativy radnice, která navrhla vhodná místa do grantového projektu zabývajícím se minimalizací odpadů od občanů formou kompostování. Projekt připravilo občanské sdružení Ekodomov a za podpory Státního fondu životního prostředí mohl  být v letošním roce spuštěn.

Městská část se dlouhodobě snaží o odpovědný přístup ve vztahu k nakládání s domácími – komunálními odpady. „Podporujeme tříděný sběr na našem území a týká se to i biologických odpadů, jež by neměly končit na skládkách, ale v určených zařízeních pro jejich využití. Několik let proto např. přistavujeme na vytipovaných místech velkokapacitní kontejnery, do kterých lze odkládat bioodpady z údržby vlastních zahrádek. Ještě vhodnější je bioodpad přímo v místě vzniku kompostovat. A protože toto je v sídlištní zástavbě hůře realizovatelné, mají kompostování napomoci právě tyto komunitní kompostéry,“ dodává radní Rogner.

Kompostéry fungují díky iniciativě několika dobrovolníků, kteří projevili zájem o jejich zprovoznění v blízkosti jejich bydliště. Tito také pak získají výsledný kompost pro vlastní potřebu, např. do květinových truhlíků. Pokud nějaký kompost zůstane bude využit v rámci údržby veřejné zeleně v daných lokalitách.

| mail