Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Kompletní podklady zimní údržby zajišťované MČ Praha 10

Dle příslibu starosty Prahy 10 Milana Richtra přinášíme informaci o rozsahu úklidu chodníků v zimním období, na kterých se rozhodla radnice zajišťovat schůdnost. Celková výměra všech komunikačních chodníků, které radnice Prahy 10 zahrnula do péče činí 196 km.

 

Dle příslibu starosty Prahy 10 Milana Richtera přinášíme informaci o rozsahu úklidu chodníků v zimním období, na kterých se rozhodla radnice zajišťovat schůdnost. Celková výměra všech komunikačních chodníků, které radnice Prahy 10 zahrnula do své péče činí 196 km.

Údržba chodníku je nastavena dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací (vyhláška č. 39/1997, v platném znění). Chodníky jsou rozděleny dle priority na:

chodníky 1. pořadí - práce jsou zahájeny po zjištění závady ve schůdnosti a jsou dokončeny do 12 hodin (celkem zajišťováno MČ Praha 10 na 78,44 km)
chodníky 2. pořadí - práce jsou zahájeny po ukončení odstraňování závad na chodnících 1. pořadí, a ukončeny jsou nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, kdy byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí (celkem zajišťováno MČ Praha 10 na 117,51 km)

 

Seznam ulic, na kterých je ze strany MČ zajišťována zimní údržba (v mapě jsou oranžovou barvou vyznačeny ulice 1. pořadí, žlutou ulice 2. pořadí a zelenou barvou pochozí cesty v parcích a plochách sídelní zeleně); ; chodníky značené fialovou barvou jsou udržovány TSK:

oblast Vršovice (zahrnuje katastr Vršovic, Vinohrad a Michle):
seznam    mapa

 

oblast Záběhlice (zahrnuje katastr Záběhlic, část Michle a jižních Strašnic): seznam  mapa

 

oblast Malešice (zahrnuje katastr Malešic a severních Strašnic): seznam   mapa

 

| mail