Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Informace pro držitele psů na území Městské části Praha 10

Splatnost  místního poplatku ze psů je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy na 31. března a u držitelů psů, kteří jsou povinni uhradit částku vyšší než 600 Kč, se poplatek hradí ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Splatnost  místního poplatku ze psů je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy na 31. března a u držitelů psů, kteří jsou povinni uhradit částku vyšší než 600 Kč, se poplatek hradí ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Vzhledem k tomu, že se blíží termín první splátky k 31.3.2008, upozorňujeme všechny držitele psů na změnu variabilního symbolu. Týká se to především těch, kdo platí trvalým příkazem k úhradě.

Nový variabilní symbol je: 0010011341 pro fyzickou osobu, 0010021341 pro  právnickou osobu.

Poštovní poukázky k úhradě poplatku budou distribuovány  začátkem měsíce března 2008. Po kontrole splatnosti jsou poplatníkům, kteří nesplnili svoji povinnost zaslány upomínky. Pokud je poplatek uhrazen do 14 dnů ode dne doručení upomínky, není navyšován. Při nezaplacení poplatku včas a v  řádné výši, může městská část vyměřit poplatek platebním výměrem a  neuhrazenou část navýšit až na trojnásobek (§ 11 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění).

Žádáme všechny držitelé psů, aby si zkontrolovali  plnění své poplatkové povinnosti a v případě nejasností se obrátili na oddělení místních příjmů ekonomického odboru, kde obdrží všechny potřebné informace.

| mail