Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Informace o ukončení přijímání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 14/31  ze dne 28.2.2008, že ke dni 31.3.2008 byl ukončen sběr podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy...

Informace o ukončení přijímání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
25 června, 2008 - Územní rozvoj

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 14/31  ze dne 28.2.2008, že ke dni 31.3.2008 byl ukončen sběr podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Veškeré podněty na změny územního plánu bude možné uplatnit formou námitek nebo připomínek při projednávání konceptu nového Územního plánu hlavního města Prahy, který se v současné době pořizuje.
Termíny pro podávání námitek a připomínek budou průběžně oznamovány na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na internetové adrese www.praha-mesto.cz a dále na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 a na internetové adrese www.praha10.cz. Informace budou  k dispozici i ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10.
Podněty na změny územního plánu doručené na Úřad městské části Praha 10 budou proto vráceny zpět odesilatelům.

| mail
Galerie   Informace o ukončení přijímání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
  • Informace o ukončení přijímání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy