Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Do projektu Společně měníme se zapojilo celkem 5111 obyvatel

Celkem 5111 obyvatel Prahy 10 se zapojilo do projektu radnice Společně měníme, v jehož rámci se mohou vyjádřit k podobě veřejných prostranství na území tohoto pražského obvodu.

Celkem 5111 obyvatel Prahy 10 se zapojilo do projektu radnice Společně měníme, v jehož rámci se mohou vyjádřit k podobě veřejných prostranství na území tohoto pražského obvodu.

„Jsme rádi, že projekt se setkal s velkým ohlasem a v návaznosti na další aktivity nám pomůže vylepšit tvář naší městské části,“ uvedl v této souvislosti starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

V první části projektu se v průběhu dubna distribuovaly dotazníky do všech domácností v Praze 10, zájemci je mohli též vyplnit na internetu (této možnosti využilo cca 10 procent lidí). „První červnový čtvrtek jsme následně uskutečnili veřejné setkání s občany v KD Barikádníků, kde se zájemci zcela konkrétně vyjadřovali k jednotlivým lokalitám a přinášeli své návrhy a vize na jejich vylepšení,“ uvedl starosta s tím, že setkání se zúčastnilo celkem 150 občanů včetně 25 zastupitelů.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že za největší problém považuje celkem 57 % dotázaných psí exkrementy, na druhém místě špatný stav chodníků a komunikací (46 %) a na třetím odpadky a nepořádek (38 %). Občané se vyjadřovali v rámci 24 odborně připravených otázek také například k ideální podobě veřejných prostranství. Téměř polovina dotázaných si tak například na náměstích a v ulicích přeje více nízké i vzrostlé zeleně, pohodlné cesty pro pěší či lavičky a místa k odpočinku. V rámci městských parků lidem chybí trávníky určené k relaxaxi (38 %), veřejně dostupná WC (36 %) a více laviček a odpadkových košů.

Lidé přivítali také iniciativu radnice s nimi na změnách spolupracovat, protože 81 % účastníků výzkumu konstatovalo, že by radnice v těchto otázkách měla s občany kooperovat. Za nejakutnější místa k úpravě považují dotázaní ve 20 % park u metra Strašnická, ulici Moskevskou (17 %) a okolí metra Skalky (16 %).

Parkování za hlavní problém označilo 22 % dotázaných přičemž problémy s parkováním má v současnosti polovina respondentů. Za řešení pokládají lidé výstavbu hromadných parkovacích domů (38%), důsledné odstraňování vraků (36 %) a kontrolu parkování (29 %).

„V další fázi projektu Společně měníme Prahu 10 chystáme v říjnu prezentaci studie možné  podoby Kodaňské ulice, následovat budou další lokality a diskuse s občany,“ dodal starosta Lipovský. Upozornil zároveň, že kompletní výsledky výzkumu spolu s dalšími informacemi budou k dispozici na internetových stránkách www.praha10.cz/spolecne.

| mail