Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Dětská cena prevence kriminality

DCPK je preventivní vzdělávací projekt, který formou soutěže pro školní mládež podporuje prevenci sociálně-patologických jevů a snaží se odvrátit mladé lidi od kriminálního prostředí.

30 listopadu, 2009 - Školství

 DCPK je preventivní vzdělávací projekt, který formou soutěže pro školní mládež podporuje prevenci sociálně-patologických jevů a snaží se odvrátit mladé lidi od kriminálního prostředí. Pro rok 2009 se zaměřoval na kolektivy žáků osmých tříd základních škol. Třídy postupně absolvovaly diagnostiku třídního kolektivu se zaměřením na projevy a příznaky patologického chování, následně probíhala analýza a rozbor zjištěných skutečností. Součástí projektu byly i přednášky poučující o trestní odpovědnosti a posilující právní vědomí.
Projekt realizuje Iniciativa Občanského Bezpečí Domova ve spolupráci a za  finanční podpory Magistrátu a dalších partnerů.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 19.11.2009 a hlavní cenu v kategorii Škola-třídní kolektiv získala třída VIII.B Základní školy Olešská na Praze 10.Třídní kolektiv získal prestižní první místo za projekt „šikana“ v konkurenci dvaceti dvou pražských škol.

| mail