Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

„Desítka“ spouští projekt Společně měníme Prahu 10

Ojedinělý projekt, který má za úkol zapojit obyvatele města do rozhodování o jeho budoucí podobě, spouští desátá městská část. Pod názvem „Společně měníme Prahu 10“ se v průběhu dubna budou moci všichni obyvatelé prostřednictvím detailních dotazníků a následně i  setkání a dalších akcí, vyjádřit k budoucí podobě tohoto druhého největšího pražského obvodu. „Jedná se o přímé zapojení našich občanů do spolurozhodování o veřejných prostranstvích v naší městské části,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

Ojedinělý projekt, který má za úkol zapojit obyvatele města do rozhodování o jeho budoucí podobě, spouští desátá městská část. Pod názvem „Společně měníme Prahu 10“ se v průběhu dubna budou moci všichni obyvatelé prostřednictvím detailních dotazníků a následně i  setkání a dalších akcí, vyjádřit k budoucí podobě tohoto druhého největšího pražského obvodu. „Jedná se o přímé zapojení našich občanů do spolurozhodování o veřejných prostranstvích v naší městské části,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

„Myslíme si, že některé ulice, náměstí, parky, hřiště, případně nevyužívané plochy na území naší městské části si žádají přeměnu, nebo alespoň rekonstrukci. Veřejná prostranství slouží lidem a spoluutvářejí kvalitu a genia loci celých čtvrtí, a proto bychom v této věci rádi znali názor našich obyvatel,“ vysvětlil záměr projektu starosta.

Dotazníky obsahují celkem 24 odborně připravených otázek, mj. se jejich část zaobírá také budoucností Kodaňské ulice, jejíž revitalizaci radnice připravuje. „Druhým důležitým krokem v našem pilotním projektu je veřejné setkání, za účasti těch obyvatel, kteří mají zájem se na řešení změn veřejných prostranství aktivně podílet,“ řekl Lipovský s tím, že každý zájemce se může přihlásit za pomocí kontaktního lístku, který je součástí jak distribuovaného dotazníku, tak je k dispozici na internetových stránkách.

„Názory a postřehy občanů i z těchto setkání budou důležitým východiskem při řešení budoucích podob vybraných lokalit,“ zdůraznil starosta.

Dotazníky dostanou všichni občané Prahy 10 do schránek jako přílohu radničních novin,. které se začínají distribuovat v pondělí 7.dubna. Dotazník ke stažení naleznou zájemci i na zvláštních webových stránkách projektu na adrese www.praha10.cz/spolecne, případně si jej zájemci mohou vyzvednout i na sběrných místech ve všech mateřských a základních školách (na vyžádání u ředitelů) a obou radničních infocentrech (ve Vršovicích i v Malešicích), kde se vyplněné dotazníky odevzdávají. „Sběrná místa také budou také ve stanicích metra Skalka a Strašnická a obchodních centrech Eden a Cíl, a v poliklinice Zahradní Město.“ upřesnil vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 10 Kamil Kubiš.

„Sběr dotazníků končí 30. dubna 2008 a výsledky budou známy v červnu,“ upřesnil starosta Lipovský. Pokud se podle starosty tento způsob přímé a adresné komunikace s občany osvědčí, je radnice připravena rozšířit jej i na další oblasti života Prahy 10.

| mail