Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Den vody v ZŠ Eden

22. března žila naše škola Dnem vody. Cílem akce bylo přiblížit žákům prostřednictvím Světového dne vody myšlenku, že ne všude na Zemi je dostatek pitné vody a jak je voda důležitá.

28 března, 2012 - Školství

22. března žila naše škola Dnem vody. Cílem akce bylo přiblížit žákům prostřednictvím Světového dne vody myšlenku, že ne všude na Zemi je dostatek pitné vody a jak je voda důležitá. Proto bychom se k vodě měli chovat jako k životodárné tekutině a její zdroje chránit.
Projektového dne se zúčastnila celá škola, tzn. 475 žáků a všichni učitelé. Žáci byli rozděleni do 25 skupin napříč ročníky.  Každá skupina plnila stejné úkoly.
V prvním úkolu jsme modelovali přenos vody cévními svazky rostliny pomocí modrého inkoustu. Bílou růži jsme dali do lahvičky s inkoustem a celé dopoledne pozorovali, jak se zbarvuje.
Ve druhém úkolu jsme všichni ochutnali 4 druhy vod – Rajec, Aquilu, Vincentku a vodu z vodovodu. Jejich barvu, chuť a zápach jsme zaznamenali.
Podstatná jména, přídavná jména a slovesa související s vodou jsme vymýšleli ve třetím úkolu.
Ve čtvrtém úkolu jsme 1 min stopovali, kolik kapek vykape ze špatně zavřeného kohoutku do odměrného válce. Pak jsme vypočítali, kolik je to za den a kolik to stojí.
Oběh vody jsme vymýšleli a kreslili na čtvrtku v pátém úkolu.
V šestém úkolu jsme měli napsat dopis vodníkovi. Představili jsme si, že jsme vodníci a psali jsme žádost o místo správce vodní nádrže v Hostivaři.
Pokus „běžící majoránka“ jsme dělali v sedmém úkolu. Nalili jsme vodu do hlubokého talíře, nasypali trochu majoránky a doprostřed hladiny káply kapku jaru. Pak jsme pozorovali, co se stane a všechno pečlivě zapsali a zakreslili. Dozvěděli jsme se, co je povrchové napětí vody a zjistili, že není dobré mýt auta v přírodních vodních tocích.
Informace o Černém, Rudém a Žlutém moři jsme zpracovávali v osmém úkolu.
V devátém úkolu jsme nosili vodu. Simulovali jsme nošení vody na hlavě, protože takto většina dětí a žen v rozvojových zemích přenáší náklad z místa zdroje do místa spotřeby.
Z plastových láhví jsme vyrobili vodní živočichy v desátém úkolu.
Z rozhlasu jsme poslouchali 7 skladeb k tématu voda a hádali jejich název v jedenáctém úkolu.
V průběhu celého dopoledne jsme vytvářeli postery.
Žáci byli s programem spokojeni, o téma projevili zájem a k výrobě posterů přistupovali velmi kreativně.
3 nejlepší skupiny byly vyhlášeny a odměněny vodou a sladkostmi.

 


| mail