Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Děláme to pro sebe

    „Děláme to pro sebe“ je název projektového vyučování, které se na ZŠ Vladivostocká uskutečnilo 20. 11. 2009.

23 listopadu, 2009 - Školství
    „Děláme to pro sebe“ je název projektového vyučování, které se na ZŠ Vladivostocká uskutečnilo 20. 11. 2009. Zjistili jsme totiž, že je toho dost, co pro sebe můžeme udělat, aby se všem žákům a učitelům na škole líbilo nebo líbilo ještě více než dosud.
     Jednak máme „co dělat“ v oblasti mezilidských vztahů – učíme se spolu správně komunikovat, respektovat názory ostatních, učit se demokratickým principům. Také třídnické hodiny, které letos dostaly své pevné místo v rozvrhu, se věnují především vztahům mezi žáky, mezi žáky a učiteli. Nezapomněli jsme ani na naše budoucí vztahy s budoucími prvňáčky a někteří žáci jim už teď připravili krásné dárečky k zápisu.
     Také je třeba, aby prostředí tříd a celé školy bylo nejen účelné, ale také hezké, protože pracovat v příjemném prostředí je důležité. Takže jsme ve druhé části projektového dne vylepšovali nejrůznějším způsobem třídy, chodby, školní hřiště….Upravovali jsme zelené plochy v okolí školy a opravovali poničené školní hřiště, krásnými výtvarnými díly malých i obrovských rozměrů zdobili školu, malovali svépomocí třídu svépomocí poničenou, dělali pořádek ve školní knihovně, vytvářeli plakáty na dny otevřených dveří a další dny projektového vyučování, vymýšleli a tvořili piktogramy do školní jídelny jako prevenci špatných stravovacích návyků, vyráběli vlastní rytmické nástroje jako pomůcky na hudební výchovu…..
       Čas zbyl i na soutěž. Žáci 9.B spočítali všechny poháry, které naši žáci vybojovali ve sportovních soutěžích. Potom obešli učitele naší školy a ptali se na jejich odhad. Někteří učitelé byli svým odhadem velmi blízko, někteří se příliš nepřiblížili zjištěnému počtu 463 pohárů.
     Rozsahem největší akcí třídy 7.B a pomocníků z 9.B bylo graffity na zdi nedalekých garáží. Z výsledků dotazníkového šetření „Tvoje desítka“, které realizovala MČ Praha 10, jsme totiž zjistili, že naši žáci více než žáci jiných škol sympatizují s graffiťáky. Proto jsme se rozhodli vysvětlovat, že graffity může být uměním, ale jen při dodržení určitých podmínek. Vysvětlování doplnili naši učitelé praxí: vyžádali jsme si souhlas vlastníka garáží  ( MČ Prahy 10) a na vyhrazeném prostoru si během projektového dne podle připravených návrhů žáci zkoušeli, co legální graffity obnáší. Někteří kolemjdoucí se pozastavovali, ale snad se jim barevná zeď bude také líbit více než ta původní šedivá.

      Udělali jsme hodně proto, aby se nám ve škole líbilo, ale je to náročný a dlouhodobý úkol, na kterém musíme  pracovat vlastně denně.

 

 

 

| mail