Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Další rozšíření sběru tříděného odpadu v Praze 10

Každým rokem se na území městské části upravuje rozsah tříděného sběru komunálních  odpadů a nejinak je tomu i v roce letošním.

 

24 května, 2011 - Životní prostředí
Každým rokem se na území městské části upravuje rozsah tříděného sběru komunálních  odpadů a nejinak je tomu i v roce letošním. Provozovatelem systému třídění na území města je sice pražský magistrát, rozsah a dostupnost třídění v jednotlivých městských částech ovšem do značné míry závisí na aktivitě místní radnice. „V Praze 10 jsou z tohoto důvodu nastaveny pravidelné kontroly, díky kterým je možné průběžně zjišťovat, kde dochází k opakovanému přeplňování sběrných nádob a kde je jich nedostatek,“ uvádí první místostarosta Vladimír Novák (ČSSD).
Následně jsou na magistrát zasílány požadavky k zvýšení četnosti svozu jednotlivých komodit tříděného odpadu, k přistavení další nádoby na stanovišti nebo ke zřízení stanoviště nového. „V květnu tak došlo k rozšíření počtu separačních stanovišť o pět nových míst,“ oznámil místostarosta Novák. Nové nádoby je podle místostarosty možné nyní využívat v ulicích Černokostelecká (při Vykáňské), V Dolině (vedle nové zástavby), Říčanská (také při novém bytovém objektu), na rohu ulic Oblouková a Žitomírská a na rohu ulic Minská a Orelská. „V posledních dvou případech se jedná o lokality, kde je kapacita stávajících nádob silně vytížená a vhodná místa pro nové nádoby se z důvodu dopravně bezpečnostních parametrů těžko hledají,“ dodává Novák. Na nových místech je možné kromě běžných tříděných složek (papír, sklo, plast) odkládat i nápojové kartony (tzv. tetrapack).
Počet stanovišť tříděného sběru se zvýšil na celkem 257 míst v rámci celé městské části. Souběžně s tím došlo k rozšíření četnosti svozu tříděných komodit, nejvýrazněji plastů a papíru. V případě stanoviště při ulici Donská a Francouzská se nově bude papír a plast svážet dokonce 6x za týden. V případě 13 stanovišť dochází k nahrazení malé sběrné nádoby na nápojové kartony velkým kontejnerem. Radnice se ptá: Kde jsou zapotřebí další? Veškeré provedené změny by především měly přispět k lepší dostupnosti třídění s ohledem na neustále se zvyšující spotřebu a větší množství odpadu vznikajícího v domácnostech. „Častější svoz pak napomůže udržovat bezprostřední okolí sběrných nádob v čistotě a pořádku,“ podotýká Novák.
Své připomínky a náměty ke tříděnému odpadu mohou občané průběžně sdělovat na odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje radnice. „Pro letošní rok počítáme ještě s dalším požadavkem na rozšíření tříděného sběru, který bude zasílán na magistrát,“ informoval místostarosta, „a následně na webu městské části www.praha10.cz bude zveřejněn celkový soupis míst, kde se četnost svozu sběrných nádob zvyšovala, a rovněž tabulka s celkovým přehledem tříděného sběru na území Prahy 10.“ Z tabulky je možné zjistit, jak často se na jednotlivých místech odpady svážejí a kde lze např. najít nádoby na oddělený sběr čirého a barevného skla.
| mail