Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Co nového na dětských hřištích?

Celkem 80 veřejných dětských hřišť a sportovišť provozuje radnice městské části. Tato prostranství začínají po zimní přestávce postupně ožívat a stejně jako v předchozích letech vstupují hřiště do nové sezony s některými úpravami. „Například na hřišti u ulice Škvorecká je nové pískoviště, v Nosické ulici byl vyměněn celý herní prvek se skluzavkou za novou sestavu, nová prolézací sestava a skluzavky jsou připravené na hřišti Vrátkovská a na oblíbeném hřišti Nad Primaskou byl vyměněn starý povrch sportovní plochy za atraktivní pryžový podklad,“ uvedl 1. zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák.

S další obnovou se přitom počítá i v prvním pololetí tohoto roku. Týká se hřiště >> více

Celkem 80 veřejných dětských hřišť a sportovišť provozuje radnice městské části. Tato prostranství začínají po zimní přestávce postupně ožívat a stejně jako v předchozích letech vstupují hřiště do nové sezony s některými úpravami. „Například na hřišti u ulice Škvorecká je nové pískoviště, v Nosické ulici byl vyměněn celý herní prvek se skluzavkou za novou sestavu, nová prolézací sestava a skluzavky jsou připravené na hřišti Vrátkovská a na oblíbeném hřišti Nad Primaskou byl vyměněn starý povrch sportovní plochy za atraktivní pryžový podklad,“ uvedl 1. zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák.

S další obnovou se přitom počítá i v prvním pololetí tohoto roku. Týká se hřiště v ulici Sedmidomky, kde dva staré herní prvky nahradí jedna víceúčelová herní sestava, vyměněny budou také již přežité prvky na menším hřišti v ulici V Dolině a kolotoč je plánovaný do herního prostoru při křížení ulic Topolová a Jahodová.

Tímto výčtem by to ale skončit nemělo. „Plánované jsou i další realizace obnov dětských hřišť a to komplexnějšího rázu. Měly by se týkat několika hřišť, kde je herní vybavenost staršího data a nenaplňuje již představu pro atraktivní vzhled a příjemný pobyt dětí,“ dodal místostarosta Novák.

V prvním pololetí roku proběhne na všech hřištích roční, tzv. certifikovaná, kontrola. Jedná se o důkladnou prověrku celého hřiště z hlediska bezpečnosti jeho provozu. Kontrola je prováděna nezávislou osobou a její výsledky slouží správě hřišť k zajištění potřebných úprav a změn, aby návštěva na hřištích byla pro jejich uživatele maximálně bezpečná.

Toalety na hřištích

Pro vyšší komfort nechala radnice v předešlých dvou letech umístit na několika vybraných herních plochách mobilní toalety se zásobníkem tekoucí vody. Stejně tomu bude i v letošním roce, přičemž počet takových hřišť se rozšíří. „Nově půjde o jedenáct míst, kde toaleta bude k dispozici, a to na hřištích v ulicích Malinová, Nad Primaskou, Pod Hotelem, Přípotoční, Sobotecká, Kapraďová, Čechovo náměstí, Tolstého,  Pod Strání, v Bezručových sadech a v parku Chrpová,“ upřesnil Novák. Toalety se na hřištích objeví od začátku dubna a budou k dispozici až do října.

| mail