Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Chcete rozšíření míst na třídění odpadu?

Stejně jako v předchozích letech bude radnice usilovat i letos o rozšíření dostupnosti  tříděného sběru komunálního odpadu na území městské části. „Vzhledem k tomu, že provozovatelem systému sběru a svozu komunálního odpadu je hlavní město,“ vysvětluje první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD), „bude na magistrát zaslán požadavek na nová separační stanoviště nebo na zvýšení frekvence svozu stávajících nádob.“ Všechny doručené podněty budou zpracovány a dále řešeny. „V této souvislosti se obracíme na občany městské části a nabízíme jim možnost sdělit vlastní tipy a návrhy umístění nových separačních nádob,“ podotýká místostarosta.

 

28 února, 2011 - Životní prostředí

Stejně jako v předchozích letech bude radnice usilovat i letos o rozšíření dostupnosti  tříděného sběru komunálního odpadu na území městské části. „Vzhledem k tomu, že provozovatelem systému sběru a svozu komunálního odpadu je hlavní město,“ vysvětluje první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD), „bude na magistrát zaslán požadavek na nová separační stanoviště nebo na zvýšení frekvence svozu stávajících nádob.“ Všechny doručené podněty budou zpracovány a dále řešeny. „V této souvislosti se obracíme na občany městské části a nabízíme jim možnost sdělit vlastní tipy a návrhy umístění nových separačních nádob,“ podotýká místostarosta.

 

Stejně tak lze sdělit své náměty na zlepšení tříděného sběru v Praze 10. Nutno podotknout, že samotnému umístění sběrných kontejnerů předchází vyjádření vlastníka pozemku, silničního orgánu a Policie ČR. Prostorové možnosti a dopravně bezpečnostní parametry jsou mnohdy velmi omezujícím faktorem pro zřízení nových třídicích míst, zvláště v silně zastavěných lokalitách.

 

Tříděný sběr v Praze 10 zahrnuje v současné době celkem 251 stanovišť, na kterých jsou umístěny nádoby na papír, sklo a plasty. Na většině míst je pak ještě možné třídit nápojové kartony (tetrapack) a na 42 místech lze odděleně třídit sklo na bílé a barevné. „Zajímavostí jsou podzemní nádoby na tříděný odpad, které jsme nechali zřídit v loňském roce v ulici U Vršovického nádraží,“ dodává místostarosta Vladislav Lipovský (ODS). Toto stanoviště je prvním svého druhu v Praze, které umožňuje vytřídit všech pět komodit tříděného sběru, tzn. včetně bílého skla a nápojových kartonů.

 

A kam můžete radnici zasílat své náměty? Náměty na rozšíření tříděného sběru zasílejte do 15. března prostřednictvím elektronické adresy mms@praha10.cz, SMS podnětu na 736 499 364  nebo sdělením odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje.

 

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - jak fungují?

Podzemní stanoviště na tříděný komunální odpad si lze představit jako velikou vanu, která se vloží pod zem a na povrchu zadláždí. Tato vana je pak složena z několika oddělených boxů, nádob, ve kterých se shromažďuje vhozený odpad. Tyto nádoby mají velikost většinou 3 m³, což představuje trojnásobek objemu běžných kolečkových kontejnerů, které jsou rozmístěny v ulicích města. Na povrchu kontejner poznáme podle vhozového otvoru velikosti odpadkového koše a čtvercové pochozí plochy, většinou z pryže, někdy dlažby, kryjící strop podzemní nádoby. Vhozová část je popsána dle sbíraného materiálu a barevně vyznačena. Některé podzemní boxy jsou dělené vnitřní přepážkou, což je běžně případ nádoby na čiré a barevné sklo.
V takovém případě je možné nádobu vyprazdňovat postupně dle konkrétní složky. Vývoz podzemních kontejnerů probíhá podobně jako v případě povrchových sběrných nádob na sklo (tzv. zvonů), které se hákem uchopí v horní části, vyzvednou nad korbu vozidla a táhly dojde k uvolnění dna sběrné nádoby a tím výsypu odpadu. Podzemní kontejnery představují z funkčního hlediska vhodnější variantou pro sběr tříděných odpadů oproti běžným sběrným nádobám, a to převážně s ohledem na jejich využití v centrálních částech měst.
| mail