Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Pro velký zájem se v Praze 10 budou losovat byty i v květnu

Pro velký zájem ze strany občanů o tradiční vánoční losování bytů se rozhodla městská část Praha 10, že v letošním roce se uskuteční navíc i v květnu. Pro tuto akci už vyčlenila 25 bytů od 1+0 a velikosti 20 metrů čtverečních až po byty 3+1 kolem 70 metrů čtverečních. Rozdělovat se budou již tradičně mezi uchazeče v pěti kategoriích. Přihlášky je možné podávat od konce března do konce měsíce dubna. "Kategorie a počty bytů byly stanovovány podle aktuální potřebnosti, v tomto losování jsme se zaměřili zejména na osaměle žijící seniory a mladé lidi, dále pak rodiny s dětmi, samoživitele, ale i bezdětné rodiny," vysvětlil místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Městská část tímto reaguje na stále stoupající zájem hlavně posledních dvou let, kdy je ze strany občanů Prahy 10 více jak třínásobně větší zájem, než je počet nabízených nájemních bytů zařazených do losování. "Podmínky pro jejich získání se pro nové žadatele nemění. Věříme, že tímto nejtransparentnějším způsobem dokážeme vyřešit problémy s bydlením řadě lidí z Prahy 10," poznamenal Zoufalík. Tradici s losováním bytů drží městská část Praha 10 od roku 2003 a každoročně tímto způsobem rozdělí desítky bytů.

Výzvu k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem bytových jednotek naleznete od 29. března 2013 na úřední desce ÚMČ Praha 10 a na webových stránkách www.praha10.cz. Přihlášky budou k dispozici v informační kanceláři (Vršovická a Plaňanská) a současně na webových stránkách jako součást vyhlášené výzvy. Vyplněné přihlášky je pak nutné dát do podatelny ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická 68 a to nejpozději do 30. dubna 2013. "Pokud žadatelé splní všechny náležitosti, budou zařazeni do losování, které proběhne 18. května 2013  na Kubánském náměstí v prostranství farmářského tržiště," upřesnil místostarosta Zoufalík.

Kategorie:
Skupina A - Mladí lidé 18-30 let.................................7 bytů
Skupina B - Manželé s dětmi do 18 let.......................4 byty
Skupina C - Samoživitelé s dětmi do 18 let................5 bytů
Skupina D - Bezdětní manželé nad 30 let..................1 byt
Skupina E - Jednotlivci nad 30 let...............................8 bytů

| mail