Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 pokračuje v energeticky úsporných opatřeních

Snižovat náklady na provoz školských zařízení, ale i bytových domů se snaží městská část Praha 10 v rámci energeticky úsporných opatření. Vesměs se jedná o zateplování fasád objektů, kompletní výměnu výplní otvorů či rekonstrukcí střech a jejich zateplení. „Tímto způsobem se nám daří nejen rekonstruovat objekty, ale výrazněji snižovat i jejich provozní náklady. Celkem se to podařilo už u 23 objektů, z toho u čtyř školských zařízení a 19 bytových domů. K financování jsme navíc využili dotace ze strukturálních fondů a Státního fondu životního prostředí ve výši téměř 50 milionů korun,“ popisoval místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík s tím, že celkové náklady činily téměř 75 milionů korun.

V letošním roce plánuje Praha 10 rekonstruovat další čtyři mateřské školy a to Mládežnickou, Chmelovou, Podléškovou a Rembrandtovu. „Podobně jako v předešlých případech i budovy těchto školek budou zateplovány. Hlavní práce chceme směřovat na období letních prázdnin, kdy jsou tyto objekty prázdné. Vše bude záležet na průběhu otevřených výběrových řízení,“ vysvětlil místostarosta Zoufalík. Předpokládané náklady na rekonstrukce těchto čtyř objektů jsou ve výši 37 milionů korun. „Samozřejmě i v těchto případech chceme ke spolufinancování využít dotací ze strukturálních fondů a Státního fondu životního prostředí,“ doplnil Zoufalík.

| mail