Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Znáte mapu životního prostředí Prahy 10?

Co všechno v ní najdete? Jsou v ní zanesena dětská hřiště, památky, církevní budovy, prostory pro psy, kde mohou volně pobíhat a též kde jsou sáčky na jejich exkrementy, dále místa sběru třeba zbytečného šatstva, sběrných dvorů, ale třeba i lokality, kde jsou vysázeny skupiny stromů za nově narozené děti. Zároveň mapa obsahuje spoustu užitečných a praktických informací.

Mapa je distribuována zdarma prostřednictvím informačních kanceláří úřadu >> více

 

Co všechno v ní najdete? Jsou v ní zanesena dětská hřiště, památky, církevní budovy, prostory pro psy, kde mohou volně pobíhat a též kde jsou sáčky na jejich exkrementy, dále místa sběru třeba zbytečného šatstva, sběrných dvorů, ale třeba i lokality, kde jsou vysázeny skupiny stromů za nově narozené děti. Zároveň mapa obsahuje spoustu užitečných a praktických informací.
 
Mapa je distribuována zdarma prostřednictvím informačních kanceláří úřadu (v budově B úřadu ve Vršovické ulici nebo v Poliklinice Malešice). „Navíc je k vyzvednutí ve všech pobočkách městské knihovny v Praze 10 a od ledna bude k dispozici v informačním stojanu ve vestibulu obchodního centra Cíl při Topolové ulici,“ uvádí místostarostka Radmila Kleslová. Je to nikoli dotisk, ale třetí aktualizované vydání mapy životního prostředí. „Kromě toho, že jde o plnohodnotný mapový podklad městské části, nabízí mapa dostatek informací k ekologické problematice a vzhledu veřejných ploch,“ připomíná první místostarosta Vladimír Novák. Mapa má především napomoct lepší orientaci pro zodpovědné nakládání s komunálním odpadem. Je v ní přehled sběrných dvorů, sběrných míst nebezpečných odpadů, stanovišť tříděného sběru odpadu nebo místa, kde lze najít nádoby na staré oblečení. Souhrn informací k odpadové problematice je pak sestaven v textové části mapy. Jedná se o informace typu, jak třídit a kam odkládat jednotlivé odpady, kdy jsou otevřena sběrová místa pro odkládání odpadu apod. Oproti předchozím vydáním jsou v nové mapě rozšířené informace pro majitelé psů. Ti zde najdou plochy určené pro volné pobíhání psů, seznam zásobníků na úklidové sáčky nebo souhrn radnicí sestavených základních pravidel pro pejskaře nazvaných Desatero zodpovědného pejskaře desítky. Nově mapa přináší základní seznámení s některými radničními projekty, jako je akce Strom za každé narozené dítě, projekt MMS podněty nebo Chceme čistou Prahu 10. V mapě lze dále vyhledat všechna veřejně přístupná dětská hřiště, přírodní zajímavosti a přehled kulturních a církevních památek.
| mail