Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

DEN NARUBY v ZŠ EDEN

Loňský Den učitelů jsme oslavili tím, že všichni učitelé dostali květinu jako poděkování za svou práci a za svou snahu naplňovat odkaz Jana Ámose Komenského, učitele národů.

DEN NARUBY v ZŠ EDEN
03 dubna, 2013 - Školství

Letos přišlo vedení  Školního parlamentu s nápadem zorganizovat Den naruby, kdy by si na jedno dopoledne vyměnili učitelé své role se žáky devátého ročníku. Nápad byl přijat, takže následovalo období příprav – obsazení podle rozvrhu, konzultace s učiteli a přípravy na hodiny.

Na Den naruby byli všichni – žáci, „jednodenní učitelé“ a učitelé - zvědavi: jak to půjde, jak to dopadne, jaké budou zážitky. Sdělování zážitků byla věnována poslední vyučovací hodina a tato reflexe byla samozřejmě nejzajímavější u deváťáků. Byli spokojeni  s  prací nejmenších žáků, někdy překvapeni drzostí svých mladších spolužáků, hodnotili i kvalitu svých příprav na jednotlivé hodiny, náročnost učitelského povolání. O Dnu naruby budeme jistě hovořit i po návratu z velikonočních prázdnin a Školní parlament na své další schůzce rozhodne, zda budeme něco podobného organizovat i příští rok.

 

| mail
Galerie   DEN NARUBY v ZŠ EDEN
  • DEN NARUBY v ZŠ EDEN