Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

“Cambridge Competition“ v ZŠ Karla Čapka

 Soutěže s názvem “Cambridge Competition“, která byla v letošním roce zaměřena na čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce, se zúčastnili také žáci 9. ročníku ZŠ K. Čapka.

28 března, 2011 - Školství

 Soutěže s názvem “Cambridge Competition“, která byla v letošním roce zaměřena na čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce, se zúčastnili také žáci 9. ročníku ZŠ K. Čapka. Soutěž byla určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, absolvovalo ji 116 účastníků a konala se již 3. rokem. Zúčastnit se mohla pouze skupina žáků, soutěž nebyla určena pro jednotlivce. Podmínkou byla účast maximálně 10 žáků v jedné skupině pod vedením učitele angličtiny. Vzhledem k velkému zájmu byla účast omezena na 3 soutěžní družstva z jedné školy. Některé úkoly měly více správných řešení, protože nebylo cílem najít jen jeden jediný výraz, ale prokázat schopnost pracovat s textem a porozumět mu. Úkoly měly sice odlišné bodové hodnoty, ale měly stejnou „váhu“ při sčítání výsledků.Žáci soutěžili o zajímavé a lákavé ceny, například soubor deskových her (1. cena)
12 titulů Cambridge Readers  dle vlastního výběru (2. cena) nebo 6 titulů Cambridge Readers dle vlastního výběru (3. cena).Veškerá korespondence s účastníky probíhala pouze elektronicky. Úspěšnost soutěžících byla hodnocena v procentech. Žáci ZŠ K. Čapka získali 86,3% z možných 100%.  Vyhlášení vítězů proběhne 30. 4. 2011 na jednodenní konferenci Cambridge Day.

 

 

| mail