Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Články z měsíce leden 2009

Zimní odstávka veřejné kompostárny

29.01.2009 |

Dopady deregulace: zájem o menší byty

První ohlasy na lednovou deregulaci nájemného, ke které přikročila Praha 10 v rámci vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj ukazují, že v této městské části nenastal žádný sociální otřes. „Dosavadní ohlasy a žádosti o využívání jednotlivých druhů pomoci prokazují, že dopady nejsou nijak drastické,“ uvedl v této souvislosti místostarosta Prahy 10 B...

29.01.2009 |

Rozpočet Prahy 10 pro 2009 s rekordními investicemi

S rekordními investicemi ve výši 535 miliónů korun počítá rozpočet Prahy 10 pro tento rok. Celkový rozpočet přesáhl poprvé v historii jednu miliardu korun. „Rekordní investice si můžeme dovolit díky tomu, že jsme v uplynulých letech hospodařili s rozmyslem a úsporně,“ zdůraznil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský k rozpočtu, který již schválilo mě...

29.01.2009 |

Desítka odstartuje projekt Úřad přátelský podnikatelům

Živnostenský odbor radnice Prahy 10 odstartuje v únoru projekt „Úřad přátelský podnikatelům“. „Cílem projektu je zlepšení podnikatelského prostředí na našem území. V rámci realizace tohoto projektu proběhnou komplexní stavební úpravy prostor živnostenského odboru a vybudování informačního centra pro podnikatele,“ popsal některé hlavní body programu...

29.01.2009 |

Praha 10 získala více peněz z místních poplatků

Více peněz do rozpočtu přinesl uplynulý rok Praze 10 v oblasti tzv. místních poplatků. Ty se vybírají na základě celopražské vyhlášky a tvoří je poplatky ze psů, ze vstupného, za provozování hracích přístrojů, a také z ubytovacích kapacit.

29.01.2009 |

ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců

Díky unikátnímu projektu se jako jedné z mála pražských škol podařilo ZŠ Olešská v Praze 10 získat finanční grant z evropských fondů. Princip projektu spočívá v rozvinutí systému výuky češtiny pro děti cizinců studujících ve škole, kteří mají různé výkonnostní stupně znalostí. „Škola touto aktivitou sama iniciativně reagovala na zvyšující se počet...

29.01.2009 |

Chceme čistou Prahu 10

Radnice Prahy 10 pro letošní rok připravuje rozsáhlou informační kampaň, jejímž hlavním smyslem je snížit počet černých skládek na veřejných plochách na území městské části. Kampaň zahrne několik základních aktivit, které budou občanům prezentovány pod názvem „Chceme čistou Prahu 10“.

29.01.2009 |

Předcházej a recykluj!

 Městská část Praha 10 zve občany na výstavu „Předcházej a recykluj!“, která bude k vidění od 9. února do 28. března ve vstupním vestibulu malešické polikliniky v ulici Plaňanská. Výstava přináší základní informace vztahující se k možnostem šetrného nakládání s komunálním odpadem, včetně návodu, jak se zbytečným odpadům vyhýbat ...

29.01.2009 |

Filmová soutěž pro školy Prahy 10

Do festivalu amatérských filmů Antifetfest Praha 2009 mohou své filmy přihlásit i školy a děti z Prahy 10. Do soutěže, která potrvá až do června 2009 lze přihlásit obrazový snímek s námětem rizikového chování jakými jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling či domácí násilí natočený videokamerou, digitálním ...

29.01.2009 |

„Pasovka“ vloni obsloužila 11578 občanů

Úředníci referátu přijali od občanů 5776 žádostí o cestovní pas, 5802 cestovních pasů předali občanům k užívání a provedli 1044 zápisů občanů mladších 10 let do cestovních pasů rodičů.   

29.01.2009 |

Stránka 1/2, Další strana