Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Provoz v mateřských školách a školních družinách Prahy 10

Městská část Praha 10, jako zřizovatel škol každoročně zajišťuje během prázdnin provoz v mateřských školách a školních družinách.

Městská část Praha 10, jako zřizovatel škol každoročně zajišťuje během prázdnin provoz v mateřských školách a školních družinách. Přesto, že není povinností zřizovatele provoz zajistit a i přesto, že to není právě jednoduché, protože paní učitelky a vychovatelky si svoji dovolenou mohou vybírat prakticky pouze v době prázdnin a také většina oprav a rekonstrukcí školských zařízení jsou plánovány na tuto dobu, městská část Praha 10 se snaží vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemohou pokrýt dva prázdninové měsíce svými dovolenými ani jiným způsobem.

Mateřské školy
30.6. – 13.7. MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Mládežnická
14.7. – 27.7. MŠ Bajkalská, MŠ Přetlucká
4.8. – 17.8. MŠ Omská, MŠ Hřibská
18.8. – 31.8. MŠ Vladivostocká, MŠ Zvonková

Základní školy
30.6. – 4.7. ZŠ V Rybníčkách
7.7. – 11.7. ZŠ Olešská
18.8. – 22.8. ZŠ Gutova
25.8. – 29.8. Každá ZŠ pro své děti

K docházce do mateřské školy a školní družiny o prázdninách mohou rodiče přihlásit dítě ve své kmenové škole. Prázdninový provoz je určen pouze pro děti, které navštěvují školy v městské části Praha 10.
Podrobnější informace o školních družinách: PaedDr. Eva Gladkovová, tel. 267093487
o mateřských školách: Viera Pávková, tel. 267093491.
| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10