Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 finančně přispěje postiženým dětem na osobní asistenci

Celkem jedenatřiceti dětem s těžkým zdravotním postižením přispěla městská část Praha 10 na osobní asistenci. Ta jim zajišťuje bez větších problémů absolvovat školní docházku nebo následně zvyšovat své vzdělání. To je i jednou ze zásad pro splnění podmínek k získání příspěvku. „Naší snahou je pomoci těmto rodinám a jejich postiženým dětem, aby se co nejlépe mohli začlenit do společnosti. Vedle toho rodičům také chceme alespoň částečně usnadnit jejich velmi náročnou péči o děti,“ vysvětlil místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Příjemcem příspěvku od Prahy 10 je většinou rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce. Osobní asistenci mohou zajišťovat sami rodiče, mohou také využívat pomoci poskytovatelů sociálních služeb. Podmínkou je, aby dítě bylo ve věku od šesti do osmnácti let a absolvovalo řádnou nebo speciální školní docházku, což rodiče musí doložit vysvědčením, a aby dítě mělo průkaz ZTP/P.

Městská část Praha 10 na asistenci jedenatřiceti dětí za první pololetí školního roku 2012/13 vyplatí celkovou částku přes 508 tisíc korun. Příspěvek se pohybuje od devíti do dvaadvaceti a půl tisíce korun. V rámci vynaložených nákladů ještě vedení radnice odsouhlasilo výjimečný příspěvek 45.000 korun na osobní asistenci dvěma dívkám a 9 tisíc korun jednomu chlapci, kteří přesáhli věk osmnácti let. „Všichni zmiňovaní se snaží stále vzdělávat. Bez osobní asistence by to nebylo možné, a proto jsme se je rozhodli podpořit. Dvojčata jsou kvůli svému zdravotnímu postižení odkázány na invalidní vozík a chlapec má zase velmi vážné tělesné, ale i mentální postižení. Jenom díky osobní asistenci jsou tito mladí lidé schopny navštěvovat školu,“ upřesnil k výjimečně poskytnutému příspěvku Bohumil Zoufalíl.

"Příspěvek na osobní asistenci zdravotně postiženým dětem poskytuje městská část Praha 10 od roku 2004. Za tento projekt byla Praha 10 také několikrát oceněna neziskovými a nevládními organizacemi. Kromě finanční podpory Praha 10 zabezpečuje i přepravu handicapovaným lidem a vozíčkářům ve speciálně upravených automobilech a zajišťuje další aktivity," dodal.

 

| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10