Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Krátké zprávy

Den dětí Prahy 10
Městská část Praha 10 pořádá v pondělí 2. června 2008 „Den dětí Prahy 10“. Zábavné odpoledne plné soutěží a her se koná pod záštitou starosty Mgr. Vladislava Lipovského na školní zahradě Mateřské školy Magnitogorská v Praze 10 Vršovicích. Akce je od 13:00 do 15:00 určena pro kolektivy z mateřských škol a školních družin Prahy 10, od 15:00 do 17:00 pro veřejnost – děti v doprovodu dospělých.
Odpoledne s řadou atrakcí a soutěží o drobné dárky připravila pro děti předškolního a mladšího školního věku městská část ve spolupráci s agenturou JIDÁŠ. Den dětí Prahy 10 navštíví i oblíbená Magda Reifová z televizní Kouzelné školky.
V případě vytrvalého deště se uskuteční pouze představení pro mateřské školy, část akce určená pro veřejnost bude zrušena.

O dotazníkovou akci na Praze 10 byl zájem
V průběhu dubna proběhla v Praze 10 rozsáhlá dotazníková akce Společně měníme Prahu 10. Touto akcí radnice Prahy 10 spustila projekt Společně měníme Prahu 10. Akce se setkala s kladným přijetím obyvatel. Na radnici se sešlo přes pět tisíc dotazníků, které byly vhozeny do sběrných boxů nebo zaslány elektronicky. Na 700 obyvatel Prahy 10 poskytlo radnici své kontaktní údaje, aby mohli být informováni o projektu Společně měníme Prahu 10 či se do něj chtějí aktivně zapojit. V současné době jsou dotazníky zpracovávány a výsledky by měly být známy v červnu.

Výstavy v Galerii v pátém patře
Ve středu 21. května 2008 bude v 17 hodin v Galerii v pátém patře zahájena výstava obrazů Aleny Málkové „Ohlédnutí“. V hudební části vernisáže vystoupí žáci Základní umělecké školy Bajkalská. Výstava se koná pod záštitou starosty městské části Mgr. Vladislava Lipovského a potrvá do 20. června 2008.
Akademická malířka Alena Málková patří k žákům prof. Antonína Strnadela a prof. Emila Filly, žije a pracuje v Praze 10 a má za sebou řadu úspěšných výstav.

Koncerty pod záštitou starosty
Cyklus pokračuje v Galerii Deset 14. května 2008 v 18.30 komorním koncertem smyčcového kvarteta. Renomovaný M. Nostitz Quartet se ve Vršovicích představí díly W.A. Mozarta, L. Janáčka a F. Mendelssohna-Bartholdyho.
Koncerty jsou darem městské části obyvatelům Prahy 10. Rezervační vstupenky jsou vydávány zdarma až do vyčerpání kapacity sálu v informační kanceláři v budově ÚMČ (Vršovická 68, vchod A, přízemí) a v pobočce informační kanceláře ÚMČ v Plaňanské ulici v Malešicích. Vydávání vstupenek je zahájeno vždy týden před termínem koncertu (středa, od 8 hodin ráno)

Rekonstrukce elektrické kabelové sítě NN a VN
V květnu 2008 byla v ulicích Hostýnská a Počernická zahájena rekonstrukce elektrického kabelového vedení NN a VN. Práce budou dále pokračovat ulicemi Útulná a Nad vodovodem až po ulici Cerhenickou. Z tohoto důvodu bude v některých úsecích uvedených ulic omezeno parkování vozidel, pohyb chodců po chodnících bude ztížený a na několika místech bude překopána vozovka. Stavba bude probíhat po etapách. Její ukončení je plánováno na 30.6.2008.
Dočasné dopravní značení, odsouhlasené Policií ČR SHMP-DI, bude vyznačeno přenosnými dopravními značkami.
| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10