Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Změny v živnostenském zákoně

Od 1.7.2008 nabývá účinnosti zásadní novela živnostenského zákona,ve které je řada změn. Nejdůležitějšími = nejviditelnějšími změnami jsou:
22 června, 2008 - Živnostenský odbor

Od 1.7.2008 nabývá účinnosti zásadní novela živnostenského zákona,ve které je řada změn. Nejdůležitějšími = nejviditelnějšími změnami jsou:

Zrušení místní příslušnosti
podnikatel může učinit podání vůči živnostenskému úřadu u kteréhokoli živnostenského úřadu v ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa

Pouze 1 volná živnost
s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zahrnuje 80 oborů náležejících do volné živnosti, seznam oborů je přílohou č. 4 živnostenského zákona

Snižuje se počet živností řemeslných, vázaných a koncesovaných
ke snížení dochází sloučením příbuzných živností do jedné např.dnes samostatné živnosti Zámečnictví a druhá živnost Nástrojářství se stávají jednou živností s názvem Zámečnictví , nástrojářství, dále dochází k některým přesunům z živností řemeslných, vázaných příp. koncesovaných do živností volných, např. dnes živnost Fotografické služby patří mezi řemeslné, od 1.7.2008 se z ní stává živnost volná

Snižují se správní poplatky
při podání ohlášení živnosti se neplatí správní poplatek za každou ohlášenou živnost, ale za podání bez ohledu na počet ohlášených živností, totéž platí při oznámení změn, u volné živnosti není zpoplatněna změna oboru v rámci volné živnosti
Výpisy ze živnostenského rejstříku nahradí živnostenské listy a koncesní listin

| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10