Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 buduje alternativní zdroje energií

Snížit provozní náklady školských a sociálně zdravotnických zařízení se rozhodla městská část Praha 10 unikátním způsobem. Za tímto účelem vytipovala některé své objekty a rozhodla se na ně umístit solární panely pro využití přímé sluneční energie  k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů či výrobě elektřiny.

 

Snížit provozní náklady školských a sociálně zdravotnických zařízení se rozhodla městská část Praha 10 unikátním způsobem. Za tímto účelem vytipovala některé své objekty a rozhodla se na ně umístit solární panely pro využití přímé sluneční energie  k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů či výrobě elektřiny. S tímto záměrem přichází jako první městská část v Praze. Na jeho realizaci už získala i finance z evropských fondů z Operačního programu Praha konkurenceschopnost ve výši 6,5 milionů korun a ze Státního fondu životního prostředí 26,5 milionů korun. „Druhá dotace nám byla udělena začátkem tohoto roku. Teď už nic nebrání vlastní realizaci, která je plánována na druhou polovinu letošního roku,“ vysvětlil 1. zástupce starosty Bohumil Zoufalík (ODS).

 

Podle něj umísťování solárních panelů na objekty některých mateřských a základních škol bude prováděno tak, aby příliš nenarušilo provoz zařízení. Podobně jako instalace kolektorů na střechy objektů LDN, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a domu s pečovatelskou službou. „Vše je proto rozvrženo do několika etap. Chceme kolektory umístit na celou plochu střech, aby využití přímé sluneční energie bylo co nejvyšší a na druhé straně to přineslo co největší úsporu provozu těchto zařízení,“ popisoval Zoufalík.

 

Kromě tohoto proběhne v dalších třech mateřských školách instalace tepelných čerpadel. „I na ně jsme dostali evropskou dotaci, což by mělo v tomto případě vést k úsporám v oblasti vytápění těchto objektů,“ poznamenal Zoufalík s tím, že právě každoročně se zvyšující náklady na energie tvoří nemalou částku v městské rozpočtu. Proto se radnice touto problematikou v poslední době intenzivně zabývá. „I proto se objekty našich zařízení snažíme postupně zateplovat a měnit v nich okna, abychom zvyšující se náklady na energie v co největší míře eliminovali,“  podotkl Zoufalík. 

| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10