Prodej volných bytových jednotek

Částečné zrušení výběrového řízení (PDF, 440 kB)
Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce (PDF, 1,2 MB)
Přihláška (PDF, 550 kB)
Společná přihláška (PDF, 550 kB)
Vzorová kupní smlouva (PDF, 590 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 460 kB)

 

Aktualizovaný seznam volných bytových jednotek, u kterých byl Zastupitelstvem MČ Praha 10 schválen záměr jejich prodeje v rámci výběrových řízení s elektronickou aukcí, určených k prodeji v roce 2017 a 2018, je ke stažení níže. Tyto volné bytové jednotky budou postupně nabízeny k prodeji v rámci elektronické aukce. V současné době probíhá oceňování těchto volných bytových jednotek. Veškeré aktuální informace budou uveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 10 a zde. V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace Odboru majetkoprávního na tel.: 267 093 495.

Vzor kupní smlouvy na prodej volné BJ

www.aukcepraha10.cz

Seznam volných bytových jednotek, u kterých byl Zastupitelstvem MČ Praha 10 schválen Záměr prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí​ (PDF, 450kB)

UPOZORNĚNÍ: Každá skupina výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce (označení arabskou číslicí) má jiné číslo účtu pro složení kauce - viz. podmínky jednotlivých výběrových řízení (viz. výše) 

 

UPOZORNĚNÍ - DŮLEŽITÉ: Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VOLNÝYCH BYTOVÝCH JEDNOTEK z majetku m. č. Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. Městská část Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemce o účast ve výběrových řízeních na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce z majetku m. č. Praha 10, že tito "zprostředkovatelé" nejen že s m. č. Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!!!

Městská část Praha 10 v rámci prodeje volných bytových jednotek v současné době spolupracuje POUZE se společností Praha 10 - Majetková, a. s.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10