Významné stromy Prahy 10

Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou.
Mohou to být též jedinci nápadné velikosti, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin.
Zatímco památné stromy jsou evidovány a označovány ze zákona, u významných stromů toto neplatí. Zde záleží především na aktivních občanech, obcích, spolcích atp. Pokud stromy vysazené na počest výročí či nějaké důležité události nejsou řádně a stabilně označeny, jejich poselství se postupně vytrácí.
 

Databáze pražských významných stromů je dostupná na www.prazskestromy.cz. Databáze vzniká, jak vlastním šetřením autora webových stránek, tak i ve spolupráci s pamětníky, kronikáři, úřady městských částí a z podnětů široké veřejnosti. Celkem je aktuálně v Praze evidováno 303 významných stromů.
 

V Praze 10 jsou zaznamenány čtyři významné stromy a jedna alej. MČ Praha 10 nechala u těchto stromů nainstalovat informační cedule:

 

Mohlo by vás také zajímat

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10