Aktuality z oblasti životního prostředí

Využijte nabídku bezplatných odpadových služeb pro občany, aneb Kam na jaře s odpadem

Na území hlavního města je k dispozici mnoho možností, kam odevzdat svůj odpad z domácnosti. Nejinak je tomu v Praze 10, kde se tyto odpadové služby každoročně rozšiřují. S příchodem jarního období překládáme základní přehled, co mohou obyvatelé využít již v rámci poplatku za odpad a tedy bez dalších příplatků.

Publikováno: 06.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady5050

Ve středu 6. března byl zahájen každoroční svoz nebezpečných složek komunálních odpadů a potravinářských olejů. Kdy a na jakých místech svozové vozidlo přistavuje, a jaké konkrétní odpadní složky je možné předávat je zveřejněno na stránce: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/mobilni-svoz-nebezp-odpadu .

 

Od pátku 15.3. jsou pro obyvatelé Desítky k dispozici „jarní“ velkokapacitní kontejnery na bioodpad ze zahrad rodinných domů. Kontejnery jsou přistaveny vždy od pátku do neděle na stanovištích a v časech dle stanoveného v harmonogramu. Kde a kdy tyto kontejnery budou přistaveny a jaké biologické materiály lze do nich odkládat je uvedeno pod odkazem:  https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad .

 

Již od ledna jsou v ulicích pravidelně přistavovány velkokapacitní kontejnery na objemné složky komunálního odpadu, jako je nábytek, sanitární vybavení, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní pomůcky apod. Aktuální rozpis termínů je na stránce https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/velkoobjemove-kontejnery .

 

Všechny výše uváděné odpady lze celoročně předávat ve sběrných dvorech hlavního města. Kde je sběrný dvůr na Desítce a v blízkém okolí najdete na stránce https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu . Připomínáme, že na desítkovém sběrném dvoře je možné také odložit funkční věci do re-use pointu, a pro odložení bioodpadu lze využít i stabilní sběrné místo v ulici Dřevčická v Malešicích.

 

Třídit základní komunální odpad (plasty, sklo, papír, kovy a nápojové kartony) lze i v bytových domech. O domovní stanoviště může požádat vlastník nemovitosti s bytovými jednotkami za podmínek, které jsou uvedeny pod odkazem https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/trideny-odpad . Za přistavení nádob a jejich pravidelný vývoz vlastník nemovitosti již nic nepřiplácí.

 

Majitel domu si také může požádat o nádobu na domácí bioodpad. I tyto služba je již zahrnuta ve standardním poplatku za odpad a další náklady s ní nejsou spojeny. Jak postupovat, když chcete nádobu pro svůj dům získat zjistíte na https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/zivotni-prostredi/odpady-a-sber/nadoby-na-domaci-bioodpady .

 

Na stránce https://praha10.cz/odpady  jsou informace i k ostatním domácím odpadům, ať už jde o kovové obaly, potravinářské oleje, elektrozařízení nebo textil. Pro dotazy a náměty využijte email bezodpadu@praha10.cz