Aktuality z oblasti životního prostředí

Vyberte Podnikatele Desítky 2023

Městská část Praha 10 vyhlašuje I. ročník ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023. Smyslem ankety je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů naší městské části, dále ukázat příklady dobré praxe a v neposlední řadě umožnit občanům Prahy 10 podpořit své oblíbené podniky.

Publikováno: 09.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Podnikání, Ankety a soutěže4936

Nominace jsou vyhlášeny ve čtyřech kategoriích. V rámci každé kategorie bude oceněn jeden vítěz, který získal od občanů nejvíce hlasů v dané kategorii. Nominováni mohou být pouze podnikatelé, kteří provozují svou činnost na území Prahy 10. Občané mohou nominovat kteréhokoli podnikatele, který má provozovnu v Praze 10 a zároveň zaměstnává méně než 50 zaměstnanců. Do soutěže není možné nominovat neziskové organizace a internetové obchody bez kamenné provozovny v Praze 10.

Nominace jsou vyhlášeny ve čtyřech kategoriích:

a) Gastronomie
b) Relax, krása a zdraví
c) Řemesla
d) Ostatní služby a prodejny

Anketa je dvoukolová. V prvním nominačním kole jsou návrhy na nominaci zasílány občany elektronickou formou na příslušné webové stránce MČ Praha 10. Ve druhém kole jsou z nominovaných účastníků ankety vybíráni hlasováním elektronickou formou vítězové pro jednotlivé kategorie a absolutní vítěz ankety.

Po ukončení hlasování výsledky hlasování projedná Komise pro podporu podnikání RMČ Praha 10 a následně Rada MČ Praha 10 potvrdí vítěze v jednotlivých kategoriích a absolutního vítěze, který obdrží cenu Jindřicha Waldese.

Více informací naleznete na tomto webu: https://podnikateldesitky.praha10.cz/podnikatel-desitky-2023

Hlasovat můžete konkrétně zde: https://podnikateldesitky.praha10.cz/podnikatel-desitky-2023/poslat-navrh