Aktuality z oblasti životního prostředí

Účet za loňský rok: Na obnovu školních budov na Desítce putovalo 99 milionů

Do obnovy budov základních a mateřských škol na Desítce putovalo v loňském roce 98,8 milionu. MČ Praha 10 peníze vynaložila na jejich rekonstrukce, opravy a přípravu budoucích projektů. Finanční výdaje byly součástí desetiletého plánu s názvem „kompletní obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ“, který Desítka vloni schválila. S výsledky čerpání za rok 2020 byla seznámená Rada městské části a 21. června dostanou podrobné informace všichni zastupitelé.

Publikováno: 03.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Rozvoj, Projekty, Školství3437

Stavební práce se v průběhu loňského roku konaly v různé intenzitě ve většině objektů, v nichž sídlí mateřské a základní školy zřizované desátou městskou částí – konkrétně ve 30 z celkem 40 budov. „Více než polovinu nákladů, takřka 50 milionů korun, spolkly opravy a údržba. U objektů starých mezi 45 a více než sto lety jsou bohužel nejrůznější havárie a vynucené opravy na denním pořádku,“ říká Olga Koumarová (ODS), radní pro investice a právě budovy škol a školek. Na investiční projekty šlo 49 milionů korun. „Vypíchla bych přístavbu pavilonů v MŠ U Vršovického nádraží, do níž jsme jen vloni vložili 9,7 milionu. Dále pak rekonstrukci ústředního topení v ZŠ Jakutská za 7,8 milionu a rekonstrukci elektroinstalace v tělocvičně ZŠ Hostýnská za 5,1 milionu. 5,7 milionu pak putovalo na přípravné práce výstavby MŠ Bajkalská, která začne letos o prázdninách,“ zdůrazňuje Olga Koumarová.

Z celkových výdajů ve výši 98,8 milionu korun šlo 59,5 milionu z vlastních zdrojů desáté městské části. „Plníme tak slib, že prostředky vybrané na dani z nemovitých věcí vložíme právě do rekonstrukcí a oprav školních budov. Navíc se nám podařilo získat 39,2 milionu korun z dotací,“ vysvětluje radní pro finance a rozpočet Lucie Sedmihradská (VLASTA).

 

Kompletní obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ:

Materiál s tímto názvem zpracovala desátá městská část na začátku loňského roku. Jedná se o podrobný plán oprav, rekonstrukcí a výstavby budov mateřských a základních škol. Předpokládaný objem nákladů je (v tehdejších cenách) více než 1,7 miliardy korun za deset let, loňský rozpočet původně počítal s 86 miliony. Mezi největší projekty, které budou realizované v nejbližších letech, patří výstavba mateřské školy v Bajkalské ulici a rekonstrukce základní školy V Olšinách („staré školy“).

Podrobnější info najdete zde.