Aktuality z oblasti životního prostředí

Třídit lze i v bytových domech

Oddělené odkládání domovního odpadu je možné už několik let i přímo v bytových domech. V prvním pololetí roku se u nás na Desítce počet domů, které mají k dispozici vlastní nádoby na tříděný odpad, navýšil.

Publikováno: 16.07.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3890

Na domovních stanovištích lze odkládat plasty, kovy, nápojové kartony (tyto tři komodity jsou shromažďovány společně v jedné nádobě), papír a sklo. Podmínkou služby, za kterou se již nepřiplácí, je vhodný prostor v objektu, kde lze sběrné nádoby situovat. Obecně nesmí být nádoby přístupné pro případné odkládání odpadu někoho zvenčí. V domě musí být navíc minimálně čtyři bytové jednotky.

A jak si o sběrné nádoby požádat? Za tímto účelem využijte formuláře, které jsou k dispozici na webu P 10 pod odkazem: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/trideny-odpad. Žádosti jsou zpracovávány pracovníky odboru životního prostředí radnice MČ Praha 10 a finálně schvalovány na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud byste chtěli ve svém domě třídit, pak o této možnosti informujte vlastníka objektu (odpovědného zástupce SVJ či družstva). Žádost může podat právě jen vlastník či jím pověřený zástupce.

Za připomenutí stojí zmínka o nádobách na biologický odpad z provozu domácností. Tyto nádoby je rovněž možné mít v bytových, ale i rodinných domech, bez dalšího příplatku k základní sazbě za sběr komunálního odpadu. O nádobu žádá majitel domu místní svozovou firmu. Vybrat si lze ze dvou velikostí nádoby, četnosti vývozu a svozu celoročního nebo jen sezónního. Bližší informace a formulář k podání žádosti je k dispozici na stránce Nádoby na domáci bioodpady.

A nezapomeňte, že ještě příznivější pro životní prostředí, je odpadu předcházet a minimalizovat jeho vznik. Rady, jak toho docílit, jsme zpracovali do přehledné brožurky: https://praha10.cz/bezodpadu. Dotazy a náměty vztahující se k odpadům je možné posílat na bezodpadu@praha10.cz.