Aktuality z oblasti životního prostředí

Svoz odpadu a provoz sběrných dvorů v době vánočních svátků a na přelomu roku

Svoz odpadu o svátcích a na přelomu roku bude zajištěn

Na území Prahy 10, stejně jako v jiných částech metropole, bude během vánočních svátků a stejně tak i na Nový rok zajištěn pravidelný svoz směsného a tříděného odpadu.

Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. V termínu od 24. do 31. prosince 2023 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech.

Publikováno: 30.12.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady4986

U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. - 31. 12. 2023, jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

K účelnému využití sběrných nádob a k zamezení jejich přehlcování může přispět každý z nás. Především je potřeba před vhozením do nádoby zmenšit objem odpadu, tedy běžně jeho stlačením (sešlápnutím) u pet láhví, plechovek či nápojových kartonů, a především natrháním či rozřezáním papírových krabic. Větší množství tříděného odpadu je možné předávat ve sběrných dvorech. To samé platí pro všechny ostatní domovní odpady, objemné, elektro apod., které k nádobám na třídění rozhodně nepatří.

Otázky a připomínky k problematice odpadů lze zasílat na bezodpadu@praha10.cz.

 

Plán svozu:

Svoz směsného odpadu:

23. – 31. 12. 2023

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2024

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

2. 1. – 6. 1. 2024

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

 

Svoz tříděného odpadu:

23. – 31. 12. 2023

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. - 31. 12. 2023

v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2024

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

2. 1. – 6. 1. 2024

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

 

Vánoční stromky do popelnice nepatří

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v klecových stáních) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Lepším řešením je odstrojený stromek odvézt a předat ve sběrném dvoře hlavního města. Převzetí je bezplatné. A pokud se taková možnost nabízí, pak nejvhodnější je stromek seštěpkovat nebo rozřezat, a využít na vlastní zahradě, třeba jako základ záhonu, anebo do kompostu.

Pozor jen s umělými stromky. Pokud doslouží pak rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

 

Provoz na sběrných dvorech hl. m. Prahy:

Pozn.: uvedená provozní doba platí i pro stabilní sběrny nebezpečného odpadu a Re-use pointy, které jsou provozovány v rámci těchto sběrných dvorů.

termín

provozní doba

pátek 22. 12. 2023

beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

sobota 23. 12. 2023

ZAVŘENO

neděle 24. 12. 2023

ZAVŘENO

pondělí 25. 12. 2023

ZAVŘENO

úterý 26. 12. 2023

ZAVŘENO

středa 27. 12. 2023

beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

čtvrtek 28. 12. 2023

beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

pátek 29. 12. 2023

beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

sobota 30. 12. 2023

ZAVŘENO

neděle 31. 12. 2023

ZAVŘENO

pondělí 1. 1. 2024

ZAVŘENO

úterý 2. 1. 2024

beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

 

Odstávka sběrného místa na bioodpad v Malešicích

Zimní odstávka sběrného místa pro odkládání bioodpadu z  v ulici Dřevčická v Malešicích proběhne v termínu od 20. 12. 2023 do 1. 1. 2024. Při vhodných klimatických podmínkách bude provoz zahájen 2. 1. 2024 ve zkráceném režimu (po - pá 9:30 - 15:30 hod.). 

Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele zařízení na www.jena.cz.